Outbound Price List

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • All prices are in USD/Minute
 • Pulse rate for Cook Islands, Haiti All Mobiles, Mexico, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Suriname, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Western Samoa – 60/60
 • Pulse rate for Gambia – 60/1
 • Pulse rate for countries other then mentioned above – 6/6
 • Country Name Country Code City Code Rate(USD/min)
  Zambia 260 97 0.5198
  Zambia 260 95 0.4324
  Zambia 260 94 0.2768
  Zambia 260 98 0.2768
  Zambia 260 99 0.2768
  Zambia 260 96 0.5415
  Zambia 260 0.4564
  Zimbabwe 263 77 0.5415
  Zimbabwe 263 78 0.5415
  Zimbabwe 263 73 0.4676
  Zimbabwe 263 71 0.3380
  Zimbabwe 263 0.1077
  Zimbabwe 263 86 0.2295
  Zambia 260 76 0.5212