Outbound Price List

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • All prices are in USD/Minute
 • Pulse rate for Cook Islands, Haiti All Mobiles, Mexico, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Suriname, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Western Samoa – 60/60
 • Pulse rate for Gambia – 60/1
 • Pulse rate for countries other then mentioned above – 6/6
 • Country Name Country Code City Code Rate(USD/min)
  Vanuatu 678 1.4175
  Venezuela 58 412 0.1064
  Venezuela 58 417 0.0926
  Venezuela 58 415 0.2165
  Venezuela 58 418 0.2165
  Venezuela 58 416 0.0369
  Venezuela 58 426 0.0369
  Venezuela 58 414 0.1162
  Venezuela 58 424 0.1162
  Venezuela 58 0.0148
  Venezuela 58 212200 0.0516
  Venezuela 58 212210 0.0516
  Venezuela 58 212211 0.0516
  Venezuela 58 212212 0.0516
  Venezuela 58 212213 0.0516
  Venezuela 58 212214 0.0516
  Venezuela 58 212215 0.0516
  Venezuela 58 212216 0.0516
  Venezuela 58 212217 0.0516
  Venezuela 58 212219 0.0516
  Venezuela 58 212225 0.0516
  Venezuela 58 212227 0.0516
  Venezuela 58 212229 0.0516
  Venezuela 58 212300 0.0516
  Venezuela 58 212307 0.0516
  Venezuela 58 212308 0.0516
  Venezuela 58 212309 0.0516
  Venezuela 58 21231 0.0516
  Venezuela 58 212320 0.0516
  Venezuela 58 212324 0.0516
  Venezuela 58 212325 0.0516
  Venezuela 58 212326 0.0516
  Venezuela 58 212327 0.0516
  Venezuela 58 212329 0.0516
  Venezuela 58 212335 0.0516
  Venezuela 58 212400 0.0516
  Venezuela 58 212414 0.0516
  Venezuela 58 212415 0.0516
  Venezuela 58 212416 0.0516
  Venezuela 58 212417 0.0516
  Venezuela 58 212418 0.0516
  Venezuela 58 212419 0.0516
  Venezuela 58 212421 0.0516
  Venezuela 58 212424 0.0516
  Venezuela 58 212425 0.0516
  Venezuela 58 212427 0.0516
  Venezuela 58 212428 0.0516
  Venezuela 58 212429 0.0516
  Venezuela 58 212435 0.0516
  Venezuela 58 212514 0.0516
  Venezuela 58 212515 0.0516
  Venezuela 58 212516 0.0516
  Venezuela 58 212517 0.0516
  Venezuela 58 212518 0.0516
  Venezuela 58 212519 0.0516
  Venezuela 58 212524 0.0516
  Venezuela 58 212525 0.0516
  Venezuela 58 212526 0.0516
  Venezuela 58 212527 0.0516
  Venezuela 58 212528 0.0516
  Venezuela 58 212529 0.0516
  Venezuela 58 212600 0.0516
  Venezuela 58 212610 0.0516
  Venezuela 58 212613 0.0516
  Venezuela 58 212614 0.0516
  Venezuela 58 212615 0.0516
  Venezuela 58 212618 0.0516
  Venezuela 58 212619 0.0516
  Venezuela 58 212620 0.0516
  Venezuela 58 212621 0.0516
  Venezuela 58 212624 0.0516
  Venezuela 58 212625 0.0516
  Venezuela 58 212626 0.0516
  Venezuela 58 212627 0.0516
  Venezuela 58 212628 0.0516
  Venezuela 58 212629 0.0516
  Venezuela 58 212630 0.0516
  Venezuela 58 212635 0.0516
  Venezuela 58 212643 0.0516
  Venezuela 58 212644 0.0516
  Venezuela 58 212645 0.0516
  Venezuela 58 212646 0.0516
  Venezuela 58 212647 0.0516
  Venezuela 58 212648 0.0516
  Venezuela 58 212649 0.0516
  Venezuela 58 21265 0.0516
  Venezuela 58 212688 0.0516
  Venezuela 58 212700 0.0516
  Venezuela 58 212710 0.0516
  Venezuela 58 212714 0.0516
  Venezuela 58 212715 0.0516
  Venezuela 58 212716 0.0516
  Venezuela 58 212717 0.0516
  Venezuela 58 212718 0.0516
  Venezuela 58 212719 0.0516
  Venezuela 58 21272 0.0516
  Venezuela 58 212735 0.0516
  Venezuela 58 212740 0.0516
  Venezuela 58 212750 0.0516
  Venezuela 58 212770 0.0516
  Venezuela 58 212771 0.0516
  Venezuela 58 212772 0.0516
  Venezuela 58 212814 0.0516
  Venezuela 58 212815 0.0516
  Venezuela 58 212816 0.0516
  Venezuela 58 212817 0.0516
  Venezuela 58 212818 0.0516
  Venezuela 58 212819 0.0516
  Venezuela 58 21282 0.0516
  Venezuela 58 212845 0.0516
  Venezuela 58 212914 0.0516
  Venezuela 58 212915 0.0516
  Venezuela 58 212917 0.0516
  Venezuela 58 212918 0.0516
  Venezuela 58 212919 0.0516
  Venezuela 58 212920 0.0516
  Venezuela 58 212935 0.0516
  Venezuela 58 234481 0.0516
  Venezuela 58 234482 0.0516
  Venezuela 58 234500 0.0516
  Venezuela 58 234514 0.0516
  Venezuela 58 234515 0.0516
  Venezuela 58 234681 0.0516
  Venezuela 58 234682 0.0516
  Venezuela 58 234770 0.0516
  Venezuela 58 234771 0.0516
  Venezuela 58 234772 0.0516
  Venezuela 58 235351 0.0516
  Venezuela 58 235352 0.0516
  Venezuela 58 235414 0.0516
  Venezuela 58 235500 0.0516
  Venezuela 58 235514 0.0516
  Venezuela 58 235515 0.0516
  Venezuela 58 235651 0.0516
  Venezuela 58 235652 0.0516
  Venezuela 58 235741 0.0516
  Venezuela 58 235742 0.0516
  Venezuela 58 235773 0.0516
  Venezuela 58 237231 0.0516
  Venezuela 58 237241 0.0516
  Venezuela 58 237311 0.0516
  Venezuela 58 237321 0.0516
  Venezuela 58 237400 0.0516
  Venezuela 58 237411 0.0516
  Venezuela 58 237414 0.0516
  Venezuela 58 237421 0.0516
  Venezuela 58 237511 0.0516
  Venezuela 58 237521 0.0516
  Venezuela 58 238231 0.0516
  Venezuela 58 238232 0.0516
  Venezuela 58 238414 0.0516
  Venezuela 58 238471 0.0516
  Venezuela 58 238472 0.0516
  Venezuela 58 238500 0.0516
  Venezuela 58 238514 0.0516
  Venezuela 58 238515 0.0516
  Venezuela 58 238541 0.0516
  Venezuela 58 238542 0.0516
  Venezuela 58 238651 0.0516
  Venezuela 58 238652 0.0516
  Venezuela 58 238773 0.0516
  Venezuela 58 239391 0.0516
  Venezuela 58 239392 0.0516
  Venezuela 58 239400 0.0516
  Venezuela 58 239414 0.0516
  Venezuela 58 239415 0.0516
  Venezuela 58 239500 0.0516
  Venezuela 58 239514 0.0516
  Venezuela 58 239515 0.0516
  Venezuela 58 239516 0.0516
  Venezuela 58 239600 0.0516
  Venezuela 58 239635 0.0516
  Venezuela 58 239688 0.0516
  Venezuela 58 239770 0.0516
  Venezuela 58 239935 0.0516
  Venezuela 58 240400 0.0516
  Venezuela 58 240414 0.0516
  Venezuela 58 240415 0.0516
  Venezuela 58 240416 0.0516
  Venezuela 58 240417 0.0516
  Venezuela 58 240419 0.0516
  Venezuela 58 240701 0.0516
  Venezuela 58 240702 0.0516
  Venezuela 58 240703 0.0516
  Venezuela 58 241200 0.0516
  Venezuela 58 241300 0.0516
  Venezuela 58 241335 0.0516
  Venezuela 58 241412 0.0516
  Venezuela 58 241414 0.0516
  Venezuela 58 241415 0.0516
  Venezuela 58 241416 0.0516
  Venezuela 58 241417 0.0516
  Venezuela 58 241435 0.0516
  Venezuela 58 241451 0.0516
  Venezuela 58 241452 0.0516
  Venezuela 58 241513 0.0516
  Venezuela 58 241514 0.0516
  Venezuela 58 241515 0.0516
  Venezuela 58 241516 0.0516
  Venezuela 58 241600 0.0516
  Venezuela 58 241613 0.0516
  Venezuela 58 241614 0.0516
  Venezuela 58 241615 0.0516
  Venezuela 58 241616 0.0516
  Venezuela 58 241617 0.0516
  Venezuela 58 241618 0.0516
  Venezuela 58 241619 0.0516
  Venezuela 58 241635 0.0516
  Venezuela 58 241688 0.0516
  Venezuela 58 241700 0.0516
  Venezuela 58 241714 0.0516
  Venezuela 58 241774 0.0516
  Venezuela 58 241775 0.0516
  Venezuela 58 241813 0.0516
  Venezuela 58 241814 0.0516
  Venezuela 58 241815 0.0516
  Venezuela 58 241816 0.0516
  Venezuela 58 241817 0.0516
  Venezuela 58 241921 0.0516
  Venezuela 58 241922 0.0516
  Venezuela 58 241935 0.0516
  Venezuela 58 242401 0.0516
  Venezuela 58 242414 0.0516
  Venezuela 58 242415 0.0516
  Venezuela 58 242416 0.0516
  Venezuela 58 242417 0.0516
  Venezuela 58 242421 0.0516
  Venezuela 58 242422 0.0516
  Venezuela 58 242500 0.0516
  Venezuela 58 242688 0.0516
  Venezuela 58 242780 0.0516
  Venezuela 58 243200 0.0516
  Venezuela 58 243201 0.0516
  Venezuela 58 243214 0.0516
  Venezuela 58 243215 0.0516
  Venezuela 58 243216 0.0516
  Venezuela 58 243217 0.0516
  Venezuela 58 243218 0.0516
  Venezuela 58 243219 0.0516
  Venezuela 58 243300 0.0516
  Venezuela 58 243335 0.0516
  Venezuela 58 243431 0.0516
  Venezuela 58 243432 0.0516
  Venezuela 58 243535 0.0516
  Venezuela 58 243614 0.0516
  Venezuela 58 243615 0.0516
  Venezuela 58 243635 0.0516
  Venezuela 58 243688 0.0516
  Venezuela 58 243740 0.0516
  Venezuela 58 243935 0.0516
  Venezuela 58 243951 0.0516
  Venezuela 58 243952 0.0516
  Venezuela 58 244251 0.0516
  Venezuela 58 244252 0.0516
  Venezuela 58 244400 0.0516
  Venezuela 58 244414 0.0516
  Venezuela 58 244415 0.0516
  Venezuela 58 244416 0.0516
  Venezuela 58 244417 0.0516
  Venezuela 58 244418 0.0516
  Venezuela 58 244419 0.0516
  Venezuela 58 244441 0.0516
  Venezuela 58 244442 0.0516
  Venezuela 58 244500 0.0516
  Venezuela 58 244514 0.0516
  Venezuela 58 244515 0.0516
  Venezuela 58 244635 0.0516
  Venezuela 58 244688 0.0516
  Venezuela 58 244773 0.0516
  Venezuela 58 244935 0.0516
  Venezuela 58 245400 0.0516
  Venezuela 58 245414 0.0516
  Venezuela 58 245415 0.0516
  Venezuela 58 245451 0.0516
  Venezuela 58 245452 0.0516
  Venezuela 58 245500 0.0516
  Venezuela 58 245514 0.0516
  Venezuela 58 245515 0.0516
  Venezuela 58 245541 0.0516
  Venezuela 58 245542 0.0516
  Venezuela 58 245635 0.0516
  Venezuela 58 245688 0.0516
  Venezuela 58 245772 0.0516
  Venezuela 58 245935 0.0516
  Venezuela 58 246400 0.0516
  Venezuela 58 246414 0.0516
  Venezuela 58 246415 0.0516
  Venezuela 58 246416 0.0516
  Venezuela 58 246417 0.0516
  Venezuela 58 246461 0.0516
  Venezuela 58 246462 0.0516
  Venezuela 58 246551 0.0516
  Venezuela 58 246552 0.0516
  Venezuela 58 246661 0.0516
  Venezuela 58 246662 0.0516
  Venezuela 58 246688 0.0516
  Venezuela 58 246751 0.0516
  Venezuela 58 246752 0.0516
  Venezuela 58 246773 0.0516
  Venezuela 58 247414 0.0516
  Venezuela 58 247415 0.0516
  Venezuela 58 247417 0.0516
  Venezuela 58 247500 0.0516
  Venezuela 58 247514 0.0516
  Venezuela 58 247515 0.0516
  Venezuela 58 247516 0.0516
  Venezuela 58 247517 0.0516
  Venezuela 58 247518 0.0516
  Venezuela 58 247519 0.0516
  Venezuela 58 247520 0.0516
  Venezuela 58 247521 0.0516
  Venezuela 58 247571 0.0516
  Venezuela 58 247572 0.0516
  Venezuela 58 247631 0.0516
  Venezuela 58 247632 0.0516
  Venezuela 58 247688 0.0516
  Venezuela 58 247700 0.0516
  Venezuela 58 247704 0.0516
  Venezuela 58 247705 0.0516
  Venezuela 58 247706 0.0516
  Venezuela 58 247771 0.0516
  Venezuela 58 247772 0.0516
  Venezuela 58 247773 0.0516
  Venezuela 58 248400 0.0516
  Venezuela 58 248414 0.0516
  Venezuela 58 248415 0.0516
  Venezuela 58 248951 0.0516
  Venezuela 58 249321 0.0516
  Venezuela 58 249322 0.0516
  Venezuela 58 249400 0.0516
  Venezuela 58 249414 0.0516
  Venezuela 58 249415 0.0516
  Venezuela 58 249416 0.0516
  Venezuela 58 249515 0.0516
  Venezuela 58 249773 0.0516
  Venezuela 58 249941 0.0516
  Venezuela 58 249942 0.0516
  Venezuela 58 251240 0.0516
  Venezuela 58 251241 0.0516
  Venezuela 58 251335 0.0516
  Venezuela 58 251414 0.0516
  Venezuela 58 251415 0.0516
  Venezuela 58 251416 0.0516
  Venezuela 58 251417 0.0516
  Venezuela 58 251418 0.0516
  Venezuela 58 251419 0.0516
  Venezuela 58 251420 0.0516
  Venezuela 58 251421 0.0516
  Venezuela 58 251422 0.0516
  Venezuela 58 251423 0.0516
  Venezuela 58 251424 0.0516
  Venezuela 58 251425 0.0516
  Venezuela 58 251435 0.0516
  Venezuela 58 251514 0.0516
  Venezuela 58 251635 0.0516
  Venezuela 58 251688 0.0516
  Venezuela 58 251710 0.0516
  Venezuela 58 251711 0.0516
  Venezuela 58 251713 0.0516
  Venezuela 58 251714 0.0516
  Venezuela 58 251715 0.0516
  Venezuela 58 251716 0.0516
  Venezuela 58 251717 0.0516
  Venezuela 58 251718 0.0516
  Venezuela 58 251719 0.0516
  Venezuela 58 251720 0.0516
  Venezuela 58 251814 0.0516
  Venezuela 58 251815 0.0516
  Venezuela 58 251816 0.0516
  Venezuela 58 251817 0.0516
  Venezuela 58 251851 0.0516
  Venezuela 58 251852 0.0516
  Venezuela 58 251935 0.0516
  Venezuela 58 252400 0.0516
  Venezuela 58 252414 0.0516
  Venezuela 58 252415 0.0516
  Venezuela 58 252510 0.0516
  Venezuela 58 252511 0.0516
  Venezuela 58 252512 0.0516
  Venezuela 58 252635 0.0516
  Venezuela 58 252779 0.0516
  Venezuela 58 252935 0.0516
  Venezuela 58 253281 0.0516
  Venezuela 58 253282 0.0516
  Venezuela 58 253414 0.0516
  Venezuela 58 253500 0.0516
  Venezuela 58 253513 0.0516
  Venezuela 58 253514 0.0516
  Venezuela 58 253515 0.0516
  Venezuela 58 253516 0.0516
  Venezuela 58 253775 0.0516
  Venezuela 58 253910 0.0516
  Venezuela 58 253911 0.0516
  Venezuela 58 254481 0.0516
  Venezuela 58 254482 0.0516
  Venezuela 58 254514 0.0516
  Venezuela 58 254600 0.0516
  Venezuela 58 254614 0.0516
  Venezuela 58 254615 0.0516
  Venezuela 58 254616 0.0516
  Venezuela 58 254635 0.0516
  Venezuela 58 254681 0.0516
  Venezuela 58 254682 0.0516
  Venezuela 58 254688 0.0516
  Venezuela 58 254775 0.0516
  Venezuela 58 254935 0.0516
  Venezuela 58 255414 0.0516
  Venezuela 58 255415 0.0516
  Venezuela 58 255500 0.0516
  Venezuela 58 255600 0.0516
  Venezuela 58 255614 0.0516
  Venezuela 58 255615 0.0516
  Venezuela 58 255635 0.0516
  Venezuela 58 255688 0.0516
  Venezuela 58 255710 0.0516
  Venezuela 58 255711 0.0516
  Venezuela 58 255775 0.0516
  Venezuela 58 255935 0.0516
  Venezuela 58 256414 0.0516
  Venezuela 58 256415 0.0516
  Venezuela 58 256500 0.0516
  Venezuela 58 256514 0.0516
  Venezuela 58 256688 0.0516
  Venezuela 58 256730 0.0516
  Venezuela 58 256740 0.0516
  Venezuela 58 256775 0.0516
  Venezuela 58 257400 0.0516
  Venezuela 58 257414 0.0516
  Venezuela 58 257415 0.0516
  Venezuela 58 257416 0.0516
  Venezuela 58 257417 0.0516
  Venezuela 58 257514 0.0516
  Venezuela 58 257515 0.0516
  Venezuela 58 257516 0.0516
  Venezuela 58 257688 0.0516
  Venezuela 58 257740 0.0516
  Venezuela 58 257775 0.0516
  Venezuela 58 258400 0.0516
  Venezuela 58 258414 0.0516
  Venezuela 58 258415 0.0516
  Venezuela 58 258416 0.0516
  Venezuela 58 258581 0.0516
  Venezuela 58 258582 0.0516
  Venezuela 58 258621 0.0516
  Venezuela 58 258622 0.0516
  Venezuela 58 258688 0.0516
  Venezuela 58 258773 0.0516
  Venezuela 58 258851 0.0516
  Venezuela 58 258852 0.0516
  Venezuela 58 259400 0.0516
  Venezuela 58 259414 0.0516
  Venezuela 58 259415 0.0516
  Venezuela 58 259416 0.0516
  Venezuela 58 259775 0.0516
  Venezuela 58 259881 0.0516
  Venezuela 58 259882 0.0516
  Venezuela 58 259991 0.0516
  Venezuela 58 259992 0.0516
  Venezuela 58 261200 0.0516
  Venezuela 58 261201 0.0516
  Venezuela 58 261300 0.0516
  Venezuela 58 261312 0.0516
  Venezuela 58 261335 0.0516
  Venezuela 58 261400 0.0516
  Venezuela 58 261411 0.0516
  Venezuela 58 261412 0.0516
  Venezuela 58 261414 0.0516
  Venezuela 58 261415 0.0516
  Venezuela 58 261416 0.0516
  Venezuela 58 261417 0.0516
  Venezuela 58 261418 0.0516
  Venezuela 58 261419 0.0516
  Venezuela 58 261420 0.0516
  Venezuela 58 261421 0.0516
  Venezuela 58 261425 0.0516
  Venezuela 58 261426 0.0516
  Venezuela 58 261427 0.0516
  Venezuela 58 261428 0.0516
  Venezuela 58 261429 0.0516
  Venezuela 58 261435 0.0516
  Venezuela 58 261514 0.0516
  Venezuela 58 261515 0.0516
  Venezuela 58 261516 0.0516
  Venezuela 58 261517 0.0516
  Venezuela 58 261518 0.0516
  Venezuela 58 261519 0.0516
  Venezuela 58 261520 0.0516
  Venezuela 58 261521 0.0516
  Venezuela 58 261522 0.0516
  Venezuela 58 261614 0.0516
  Venezuela 58 261615 0.0516
  Venezuela 58 261616 0.0516
  Venezuela 58 261617 0.0516
  Venezuela 58 261635 0.0516
  Venezuela 58 261688 0.0516
  Venezuela 58 261700 0.0516
  Venezuela 58 261714 0.0516
  Venezuela 58 261715 0.0516
  Venezuela 58 261716 0.0516
  Venezuela 58 261717 0.0516
  Venezuela 58 261718 0.0516
  Venezuela 58 261719 0.0516
  Venezuela 58 261770 0.0516
  Venezuela 58 261771 0.0516
  Venezuela 58 261772 0.0516
  Venezuela 58 261800 0.0516
  Venezuela 58 261814 0.0516
  Venezuela 58 261815 0.0516
  Venezuela 58 261816 0.0516
  Venezuela 58 261817 0.0516
  Venezuela 58 261818 0.0516
  Venezuela 58 261819 0.0516
  Venezuela 58 261820 0.0516
  Venezuela 58 261914 0.0516
  Venezuela 58 261935 0.0516
  Venezuela 58 262200 0.0516
  Venezuela 58 262210 0.0516
  Venezuela 58 262220 0.0516
  Venezuela 58 262230 0.0516
  Venezuela 58 262270 0.0516
  Venezuela 58 262500 0.0516
  Venezuela 58 262514 0.0516
  Venezuela 58 262515 0.0516
  Venezuela 58 262772 0.0516
  Venezuela 58 263310 0.0516
  Venezuela 58 263340 0.0516
  Venezuela 58 263400 0.0516
  Venezuela 58 263414 0.0516
  Venezuela 58 263415 0.0516
  Venezuela 58 263772 0.0516
  Venezuela 58 264200 0.0516
  Venezuela 58 264210 0.0516
  Venezuela 58 264220 0.0516
  Venezuela 58 264635 0.0516
  Venezuela 58 264688 0.0516
  Venezuela 58 264772 0.0516
  Venezuela 58 264814 0.0516
  Venezuela 58 264815 0.0516
  Venezuela 58 264935 0.0516
  Venezuela 58 265400 0.0516
  Venezuela 58 265414 0.0516
  Venezuela 58 265415 0.0516
  Venezuela 58 265416 0.0516
  Venezuela 58 265513 0.0516
  Venezuela 58 265635 0.0516
  Venezuela 58 265688 0.0516
  Venezuela 58 265772 0.0516
  Venezuela 58 265910 0.0516
  Venezuela 58 265935 0.0516
  Venezuela 58 266400 0.0516
  Venezuela 58 266414 0.0516
  Venezuela 58 266510 0.0516
  Venezuela 58 266772 0.0516
  Venezuela 58 267400 0.0516
  Venezuela 58 267414 0.0516
  Venezuela 58 267415 0.0516
  Venezuela 58 267416 0.0516
  Venezuela 58 267513 0.0516
  Venezuela 58 267688 0.0516
  Venezuela 58 267772 0.0516
  Venezuela 58 267910 0.0516
  Venezuela 58 267970 0.0516
  Venezuela 58 267980 0.0516
  Venezuela 58 268381 0.0516
  Venezuela 58 268382 0.0516
  Venezuela 58 268400 0.0516
  Venezuela 58 268414 0.0516
  Venezuela 58 268415 0.0516
  Venezuela 58 268416 0.0516
  Venezuela 58 268417 0.0516
  Venezuela 58 268681 0.0516
  Venezuela 58 268682 0.0516
  Venezuela 58 268688 0.0516
  Venezuela 58 268731 0.0516
  Venezuela 58 268732 0.0516
  Venezuela 58 268775 0.0516
  Venezuela 58 268861 0.0516
  Venezuela 58 268862 0.0516
  Venezuela 58 268981 0.0516
  Venezuela 58 268982 0.0516
  Venezuela 58 269391 0.0516
  Venezuela 58 269392 0.0516
  Venezuela 58 269400 0.0516
  Venezuela 58 269410 0.0516
  Venezuela 58 269414 0.0516
  Venezuela 58 269415 0.0516
  Venezuela 58 269416 0.0516
  Venezuela 58 269417 0.0516
  Venezuela 58 269418 0.0516
  Venezuela 58 269420 0.0516
  Venezuela 58 269500 0.0516
  Venezuela 58 269513 0.0516
  Venezuela 58 269635 0.0516
  Venezuela 58 269688 0.0516
  Venezuela 58 269775 0.0516
  Venezuela 58 269935 0.0516
  Venezuela 58 269961 0.0516
  Venezuela 58 269962 0.0516
  Venezuela 58 271400 0.0516
  Venezuela 58 271414 0.0516
  Venezuela 58 271415 0.0516
  Venezuela 58 271416 0.0516
  Venezuela 58 271417 0.0516
  Venezuela 58 271418 0.0516
  Venezuela 58 271419 0.0516
  Venezuela 58 271420 0.0516
  Venezuela 58 271421 0.0516
  Venezuela 58 271422 0.0516
  Venezuela 58 271423 0.0516
  Venezuela 58 271450 0.0516
  Venezuela 58 271460 0.0516
  Venezuela 58 271470 0.0516
  Venezuela 58 271635 0.0516
  Venezuela 58 271688 0.0516
  Venezuela 58 271771 0.0516
  Venezuela 58 271935 0.0516
  Venezuela 58 272400 0.0516
  Venezuela 58 272410 0.0516
  Venezuela 58 272414 0.0516
  Venezuela 58 272415 0.0516
  Venezuela 58 272416 0.0516
  Venezuela 58 272500 0.0516
  Venezuela 58 272635 0.0516
  Venezuela 58 272772 0.0516
  Venezuela 58 272935 0.0516
  Venezuela 58 273335 0.0516
  Venezuela 58 273400 0.0516
  Venezuela 58 273414 0.0516
  Venezuela 58 273415 0.0516
  Venezuela 58 273416 0.0516
  Venezuela 58 273417 0.0516
  Venezuela 58 273418 0.0516
  Venezuela 58 273500 0.0516
  Venezuela 58 273501 0.0516
  Venezuela 58 273514 0.0516
  Venezuela 58 273515 0.0516
  Venezuela 58 273516 0.0516
  Venezuela 58 273517 0.0516
  Venezuela 58 273635 0.0516
  Venezuela 58 273688 0.0516
  Venezuela 58 273773 0.0516
  Venezuela 58 273935 0.0516
  Venezuela 58 274300 0.0516
  Venezuela 58 274310 0.0516
  Venezuela 58 274311 0.0516
  Venezuela 58 274330 0.0516
  Venezuela 58 274335 0.0516
  Venezuela 58 274410 0.0516
  Venezuela 58 274414 0.0516
  Venezuela 58 274415 0.0516
  Venezuela 58 274416 0.0516
  Venezuela 58 274417 0.0516
  Venezuela 58 274418 0.0516
  Venezuela 58 274435 0.0516
  Venezuela 58 274500 0.0516
  Venezuela 58 274514 0.0516
  Venezuela 58 274515 0.0516
  Venezuela 58 274635 0.0516
  Venezuela 58 274688 0.0516
  Venezuela 58 274772 0.0516
  Venezuela 58 274935 0.0516
  Venezuela 58 275311 0.0516
  Venezuela 58 275400 0.0516
  Venezuela 58 275414 0.0516
  Venezuela 58 275415 0.0516
  Venezuela 58 275416 0.0516
  Venezuela 58 275417 0.0516
  Venezuela 58 275514 0.0516
  Venezuela 58 275516 0.0516
  Venezuela 58 275688 0.0516
  Venezuela 58 275710 0.0516
  Venezuela 58 275910 0.0516
  Venezuela 58 275920 0.0516
  Venezuela 58 275930 0.0516
  Venezuela 58 275940 0.0516
  Venezuela 58 275950 0.0516
  Venezuela 58 275970 0.0516
  Venezuela 58 275980 0.0516
  Venezuela 58 276312 0.0516
  Venezuela 58 276335 0.0516
  Venezuela 58 276412 0.0516
  Venezuela 58 276414 0.0516
  Venezuela 58 276415 0.0516
  Venezuela 58 276416 0.0516
  Venezuela 58 276417 0.0516
  Venezuela 58 276418 0.0516
  Venezuela 58 276419 0.0516
  Venezuela 58 276420 0.0516
  Venezuela 58 276421 0.0516
  Venezuela 58 276422 0.0516
  Venezuela 58 276423 0.0516
  Venezuela 58 276424 0.0516
  Venezuela 58 276425 0.0516
  Venezuela 58 276426 0.0516
  Venezuela 58 276510 0.0516
  Venezuela 58 276514 0.0516
  Venezuela 58 276515 0.0516
  Venezuela 58 276516 0.0516
  Venezuela 58 276517 0.0516
  Venezuela 58 276518 0.0516
  Venezuela 58 276519 0.0516
  Venezuela 58 276635 0.0516
  Venezuela 58 276688 0.0516
  Venezuela 58 276772 0.0516
  Venezuela 58 276935 0.0516
  Venezuela 58 277400 0.0516
  Venezuela 58 277414 0.0516
  Venezuela 58 277415 0.0516
  Venezuela 58 277510 0.0516
  Venezuela 58 277511 0.0516
  Venezuela 58 277512 0.0516
  Venezuela 58 277513 0.0516
  Venezuela 58 277514 0.0516
  Venezuela 58 277515 0.0516
  Venezuela 58 277772 0.0516
  Venezuela 58 278400 0.0516
  Venezuela 58 278414 0.0516
  Venezuela 58 278415 0.0516
  Venezuela 58 278416 0.0516
  Venezuela 58 278510 0.0516
  Venezuela 58 278511 0.0516
  Venezuela 58 279400 0.0516
  Venezuela 58 279414 0.0516
  Venezuela 58 279415 0.0516
  Venezuela 58 279416 0.0516
  Venezuela 58 279417 0.0516
  Venezuela 58 279513 0.0516
  Venezuela 58 279775 0.0516
  Venezuela 58 279881 0.0516
  Venezuela 58 279882 0.0516
  Venezuela 58 279971 0.0516
  Venezuela 58 279972 0.0516
  Venezuela 58 281314 0.0516
  Venezuela 58 281315 0.0516
  Venezuela 58 281316 0.0516
  Venezuela 58 281317 0.0516
  Venezuela 58 281335 0.0516
  Venezuela 58 281361 0.0516
  Venezuela 58 281371 0.0516
  Venezuela 58 281415 0.0516
  Venezuela 58 281416 0.0516
  Venezuela 58 281417 0.0516
  Venezuela 58 281418 0.0516
  Venezuela 58 281419 0.0516
  Venezuela 58 281420 0.0516
  Venezuela 58 281421 0.0516
  Venezuela 58 281422 0.0516
  Venezuela 58 281423 0.0516
  Venezuela 58 281424 0.0516
  Venezuela 58 281431 0.0516
  Venezuela 58 281435 0.0516
  Venezuela 58 281500 0.0516
  Venezuela 58 281514 0.0516
  Venezuela 58 281515 0.0516
  Venezuela 58 281516 0.0516
  Venezuela 58 281517 0.0516
  Venezuela 58 281518 0.0516
  Venezuela 58 281519 0.0516
  Venezuela 58 281520 0.0516
  Venezuela 58 281571 0.0516
  Venezuela 58 281581 0.0516
  Venezuela 58 281600 0.0516
  Venezuela 58 281635 0.0516
  Venezuela 58 281688 0.0516
  Venezuela 58 281700 0.0516
  Venezuela 58 281772 0.0516
  Venezuela 58 281911 0.0516
  Venezuela 58 281921 0.0516
  Venezuela 58 281931 0.0516
  Venezuela 58 281935 0.0516
  Venezuela 58 282400 0.0516
  Venezuela 58 282414 0.0516
  Venezuela 58 282415 0.0516
  Venezuela 58 282500 0.0516
  Venezuela 58 282514 0.0516
  Venezuela 58 282641 0.0516
  Venezuela 58 282651 0.0516
  Venezuela 58 282688 0.0516
  Venezuela 58 282774 0.0516
  Venezuela 58 282841 0.0516
  Venezuela 58 282851 0.0516
  Venezuela 58 282971 0.0516
  Venezuela 58 282981 0.0516
  Venezuela 58 283400 0.0516
  Venezuela 58 283414 0.0516
  Venezuela 58 283415 0.0516
  Venezuela 58 283500 0.0516
  Venezuela 58 283514 0.0516
  Venezuela 58 283515 0.0516
  Venezuela 58 283631 0.0516
  Venezuela 58 283635 0.0516
  Venezuela 58 283641 0.0516
  Venezuela 58 283688 0.0516
  Venezuela 58 283741 0.0516
  Venezuela 58 283751 0.0516
  Venezuela 58 283774 0.0516
  Venezuela 58 283831 0.0516
  Venezuela 58 283891 0.0516
  Venezuela 58 283911 0.0516
  Venezuela 58 283921 0.0516
  Venezuela 58 283935 0.0516
  Venezuela 58 284400 0.0516
  Venezuela 58 284414 0.0516
  Venezuela 58 284415 0.0516
  Venezuela 58 284416 0.0516
  Venezuela 58 284417 0.0516
  Venezuela 58 284513 0.0516
  Venezuela 58 284631 0.0516
  Venezuela 58 284641 0.0516
  Venezuela 58 284941 0.0516
  Venezuela 58 284951 0.0516
  Venezuela 58 285335 0.0516
  Venezuela 58 285414 0.0516
  Venezuela 58 285415 0.0516
  Venezuela 58 285500 0.0516
  Venezuela 58 285513 0.0516
  Venezuela 58 285600 0.0516
  Venezuela 58 285614 0.0516
  Venezuela 58 285615 0.0516
  Venezuela 58 285616 0.0516
  Venezuela 58 285617 0.0516
  Venezuela 58 285618 0.0516
  Venezuela 58 285635 0.0516
  Venezuela 58 285688 0.0516
  Venezuela 58 285761 0.0516
  Venezuela 58 285771 0.0516
  Venezuela 58 285774 0.0516
  Venezuela 58 285841 0.0516
  Venezuela 58 285851 0.0516
  Venezuela 58 285935 0.0516
  Venezuela 58 286335 0.0516
  Venezuela 58 286415 0.0516
  Venezuela 58 286416 0.0516
  Venezuela 58 286417 0.0516
  Venezuela 58 286418 0.0516
  Venezuela 58 286424 0.0516
  Venezuela 58 286514 0.0516
  Venezuela 58 286515 0.0516
  Venezuela 58 286516 0.0516
  Venezuela 58 286517 0.0516
  Venezuela 58 286518 0.0516
  Venezuela 58 286524 0.0516
  Venezuela 58 286600 0.0516
  Venezuela 58 286635 0.0516
  Venezuela 58 286688 0.0516
  Venezuela 58 286700 0.0516
  Venezuela 58 286712 0.0516
  Venezuela 58 286713 0.0516
  Venezuela 58 286714 0.0516
  Venezuela 58 286715 0.0516
  Venezuela 58 286716 0.0516
  Venezuela 58 286717 0.0516
  Venezuela 58 286718 0.0516
  Venezuela 58 286719 0.0516
  Venezuela 58 286731 0.0516
  Venezuela 58 286741 0.0516
  Venezuela 58 286774 0.0516
  Venezuela 58 286800 0.0516
  Venezuela 58 286861 0.0516
  Venezuela 58 286871 0.0516
  Venezuela 58 286935 0.0516
  Venezuela 58 287400 0.0516
  Venezuela 58 287414 0.0516
  Venezuela 58 287415 0.0516
  Venezuela 58 287416 0.0516
  Venezuela 58 287611 0.0516
  Venezuela 58 287621 0.0516
  Venezuela 58 287631 0.0516
  Venezuela 58 288400 0.0516
  Venezuela 58 288414 0.0516
  Venezuela 58 288415 0.0516
  Venezuela 58 288461 0.0516
  Venezuela 58 288471 0.0516
  Venezuela 58 288561 0.0516
  Venezuela 58 288571 0.0516
  Venezuela 58 288631 0.0516
  Venezuela 58 288641 0.0516
  Venezuela 58 288774 0.0516
  Venezuela 58 288831 0.0516
  Venezuela 58 288841 0.0516
  Venezuela 58 289400 0.0516
  Venezuela 58 289414 0.0516
  Venezuela 58 289415 0.0516
  Venezuela 58 289416 0.0516
  Venezuela 58 289417 0.0516
  Venezuela 58 289513 0.0516
  Venezuela 58 289561 0.0516
  Venezuela 58 289961 0.0516
  Venezuela 58 291300 0.0516
  Venezuela 58 291314 0.0516
  Venezuela 58 291315 0.0516
  Venezuela 58 291316 0.0516
  Venezuela 58 291317 0.0516
  Venezuela 58 291318 0.0516
  Venezuela 58 291361 0.0516
  Venezuela 58 291371 0.0516
  Venezuela 58 291381 0.0516
  Venezuela 58 291400 0.0516
  Venezuela 58 291500 0.0516
  Venezuela 58 291635 0.0516
  Venezuela 58 291688 0.0516
  Venezuela 58 291774 0.0516
  Venezuela 58 291935 0.0516
  Venezuela 58 291961 0.0516
  Venezuela 58 291971 0.0516
  Venezuela 58 291981 0.0516
  Venezuela 58 292241 0.0516
  Venezuela 58 292291 0.0516
  Venezuela 58 292400 0.0516
  Venezuela 58 292414 0.0516
  Venezuela 58 292415 0.0516
  Venezuela 58 292416 0.0516
  Venezuela 58 292421 0.0516
  Venezuela 58 292431 0.0516
  Venezuela 58 292514 0.0516
  Venezuela 58 292515 0.0516
  Venezuela 58 292591 0.0516
  Venezuela 58 292774 0.0516
  Venezuela 58 293241 0.0516
  Venezuela 58 293251 0.0516
  Venezuela 58 293400 0.0516
  Venezuela 58 293414 0.0516
  Venezuela 58 293415 0.0516
  Venezuela 58 293416 0.0516
  Venezuela 58 293417 0.0516
  Venezuela 58 293418 0.0516
  Venezuela 58 293500 0.0516
  Venezuela 58 293514 0.0516
  Venezuela 58 293515 0.0516
  Venezuela 58 293516 0.0516
  Venezuela 58 293517 0.0516
  Venezuela 58 293518 0.0516
  Venezuela 58 293519 0.0516
  Venezuela 58 293635 0.0516
  Venezuela 58 293688 0.0516
  Venezuela 58 293721 0.0516
  Venezuela 58 293774 0.0516
  Venezuela 58 293781 0.0516
  Venezuela 58 293791 0.0516
  Venezuela 58 293935 0.0516
  Venezuela 58 293961 0.0516
  Venezuela 58 293971 0.0516
  Venezuela 58 294211 0.0516
  Venezuela 58 294221 0.0516
  Venezuela 58 294400 0.0516
  Venezuela 58 294414 0.0516
  Venezuela 58 294415 0.0516
  Venezuela 58 294416 0.0516
  Venezuela 58 294417 0.0516
  Venezuela 58 294418 0.0516
  Venezuela 58 294419 0.0516
  Venezuela 58 294514 0.0516
  Venezuela 58 294515 0.0516
  Venezuela 58 294516 0.0516
  Venezuela 58 294517 0.0516
  Venezuela 58 294518 0.0516
  Venezuela 58 294561 0.0516
  Venezuela 58 294571 0.0516
  Venezuela 58 294621 0.0516
  Venezuela 58 294631 0.0516
  Venezuela 58 294731 0.0516
  Venezuela 58 294741 0.0516
  Venezuela 58 294774 0.0516
  Venezuela 58 294841 0.0516
  Venezuela 58 294851 0.0516
  Venezuela 58 295311 0.0516
  Venezuela 58 295321 0.0516
  Venezuela 58 295331 0.0516
  Venezuela 58 295335 0.0516
  Venezuela 58 295341 0.0516
  Venezuela 58 295400 0.0516
  Venezuela 58 295414 0.0516
  Venezuela 58 295415 0.0516
  Venezuela 58 295416 0.0516
  Venezuela 58 295417 0.0516
  Venezuela 58 295418 0.0516
  Venezuela 58 295500 0.0516
  Venezuela 58 295635 0.0516
  Venezuela 58 295688 0.0516
  Venezuela 58 295774 0.0516
  Venezuela 58 295935 0.0516
  Venezuela 58 296400 0.0516
  Venezuela 58 296414 0.0516
  Venezuela 58 296415 0.0516
  Venezuela 58 296416 0.0516
  Venezuela 58 296611 0.0516
  Venezuela 58 296621 0.0516
  Vietnam 84 120 0.0782
  Vietnam 84 121 0.0782
  Vietnam 84 122 0.0782
  Vietnam 84 123 0.0782
  Vietnam 84 124 0.0782
  Vietnam 84 125 0.0782
  Vietnam 84 126 0.0782
  Vietnam 84 127 0.0782
  Vietnam 84 128 0.0782
  Vietnam 84 129 0.0782
  Vietnam 84 186 0.0782
  Vietnam 84 188 0.0782
  Vietnam 84 199 0.0782
  Vietnam 84 886 0.0770
  Vietnam 84 888 0.0770
  Vietnam 84 898 0.0770
  Vietnam 84 899 0.0770
  Vietnam 84 9 0.0782
  Vietnam 84 0.0782
  Vietnam 84 162 0.0782
  Vietnam 84 163 0.0782
  Vietnam 84 164 0.0782
  Vietnam 84 165 0.0782
  Vietnam 84 166 0.0782
  Vietnam 84 167 0.0782
  Vietnam 84 168 0.0782
  Vietnam 84 169 0.0782
  Vietnam 84 868 0.0782
  Vietnam 84 869 0.0782
  Vietnam 84 96 0.0782
  Vietnam 84 97 0.0782
  Vietnam 84 98 0.0782
  Vanuatu 678 33 1.0395
  Vanuatu 678 35 1.0395
  Vanuatu 678 53 1.0395
  Vanuatu 678 54 1.0395
  Vanuatu 678 55 1.0395
  Vanuatu 678 56 1.0395
  Vanuatu 678 57 1.0395
  Vanuatu 678 58 1.0395
  Vanuatu 678 59 1.0395
  Vietnam 84 56 0.0782
  Vietnam 84 58 0.0782
  Vietnam 84 59 0.0782
  Vietnam 84 70 0.0782
  Vietnam 84 76 0.0782
  Vietnam 84 77 0.0782
  Vietnam 84 78 0.0782
  Vietnam 84 79 0.0782
  Vietnam 84 81 0.0782
  Vietnam 84 82 0.0782
  Vietnam 84 83 0.0782
  Vietnam 84 84 0.0782
  Vietnam 84 85 0.0782
  Vietnam 84 522 0.0782
  Vietnam 84 523 0.0782
  Vietnam 84 528 0.0770
  Vietnam 84 672 0.0986
  Vietnam 84 896 0.0770
  Vietnam 84 32 0.0782
  Vietnam 84 33 0.0782
  Vietnam 84 34 0.0782
  Vietnam 84 35 0.0782
  Vietnam 84 36 0.0782
  Vietnam 84 37 0.0782
  Vietnam 84 38 0.0782
  Vietnam 84 39 0.0782
  Vietnam 84 865 0.0782
  Vietnam 84 866 0.0782

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z