Outbound Price List

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • All prices are in USD/Minute
 • Pulse rate for Cook Islands, Haiti All Mobiles, Mexico, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Suriname, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Western Samoa – 60/60
 • Pulse rate for Gambia – 60/1
 • Pulse rate for countries other then mentioned above – 6/6
 • Country Name Country Code City Code Rate(USD/min)
  U S Virgin Islands 1340 0.0246
  Uganda 256 75 0.3402
  Uganda 256 3 0.3388
  Uganda 256 77 0.3729
  Uganda 256 78 0.3729
  Uganda 256 204 0.3984
  Uganda 256 73 0.3321
  Uganda 256 79 0.3984
  Uganda 256 0.3997
  Uganda 256 74 0.3335
  Uganda 256 203 0.3253
  Uganda 256 4 0.3253
  Uganda 256 71 0.3544
  Uganda 256 723 0.5401
  Uganda 256 7330 0.3253
  Uganda 256 7331 0.3253
  Uganda 256 7332 0.3253
  Uganda 256 200 0.3024
  Uganda 256 201 0.3024
  Uganda 256 70 0.3402
  Ukraine 380 63 0.2765
  Ukraine 380 73 0.2765
  Ukraine 380 93 0.2765
  Ukraine 380 67 0.2498
  Ukraine 380 68 0.2498
  Ukraine 380 96 0.2498
  Ukraine 380 97 0.2498
  Ukraine 380 98 0.2498
  Ukraine 380 92 0.2815
  Ukraine 380 94 0.2815
  Ukraine 380 0.1660
  Ukraine 380 91 0.2666
  Ukraine 380 50 0.2565
  Ukraine 380 66 0.2565
  Ukraine 380 95 0.2565
  Ukraine 380 99 0.2565
  United Arab Emirates 971 2234 0.1721
  United Arab Emirates 971 2235 0.1721
  United Arab Emirates 971 2236 0.1721
  United Arab Emirates 971 2245 0.1721
  United Arab Emirates 971 2440 0.1721
  United Arab Emirates 971 2442 0.1721
  United Arab Emirates 971 3736 0.1721
  United Arab Emirates 971 424 0.1721
  United Arab Emirates 971 4275 0.1721
  United Arab Emirates 971 4276 0.1721
  United Arab Emirates 971 4277 0.1721
  United Arab Emirates 971 4278 0.1721
  United Arab Emirates 971 4279 0.1721
  United Arab Emirates 971 436 0.1721
  United Arab Emirates 971 4374 0.1721
  United Arab Emirates 971 4375 0.1721
  United Arab Emirates 971 4390 0.1721
  United Arab Emirates 971 4391 0.1721
  United Arab Emirates 971 441380 0.1721
  United Arab Emirates 971 441382 0.1721
  United Arab Emirates 971 442 0.1721
  United Arab Emirates 971 443 0.1721
  United Arab Emirates 971 444 0.1721
  United Arab Emirates 971 445 0.1721
  United Arab Emirates 971 4510 0.1721
  United Arab Emirates 971 4512 0.1721
  United Arab Emirates 971 4513 0.1721
  United Arab Emirates 971 4514 0.1721
  United Arab Emirates 971 455 0.1721
  United Arab Emirates 971 4560 0.2028
  United Arab Emirates 971 4561 0.2028
  United Arab Emirates 971 4562 0.2028
  United Arab Emirates 971 4563 0.2028
  United Arab Emirates 971 4567 0.2028
  United Arab Emirates 971 4568 0.2028
  United Arab Emirates 971 4569 0.2028
  United Arab Emirates 971 4818 0.1721
  United Arab Emirates 971 6678 0.1721
  United Arab Emirates 971 6715 0.1721
  United Arab Emirates 971 6716 0.1721
  United Arab Emirates 971 7277 0.1721
  United Arab Emirates 971 9290 0.1721
  United Arab Emirates 971 52 0.1721
  United Arab Emirates 971 55 0.1721
  United Arab Emirates 971 58 0.1721
  United Arab Emirates 971 50 0.1856
  United Arab Emirates 971 54 0.1856
  United Arab Emirates 971 56 0.1856
  United Arab Emirates 971 0.1867
  United Nations Ocha 888 0.1652
  Upt 878 10 2.4589
  Uruguay 598 91 0.1628
  Uruguay 598 92 0.1628
  Uruguay 598 98 0.1628
  Uruguay 598 99 0.1628
  Uruguay 598 96 0.0934
  Uruguay 598 97 0.0934
  Uruguay 598 9 0.2843
  Uruguay 598 1 0.0367
  Uruguay 598 2 0.0367
  Uruguay 598 93 0.1836
  Uruguay 598 94 0.1836
  Uruguay 598 95 0.1836
  Uruguay 598 0.0564
  Uzbekistan 998 93 0.1114
  Uzbekistan 998 94 0.1114
  Uzbekistan 998 9 0.1141
  Uzbekistan 998 0.1141
  Uzbekistan 998 711 0.1141
  Uzbekistan 998 712 0.1141
  Uzbekistan 998 90 0.1114
  Uzbekistan 998 91 0.1114
  United Arab Emirates 971 456 0.1721
  United Arab Emirates 971 4770 0.1721
  United Arab Emirates 971 4871 0.1721
  United Arab Emirates 971 4872 0.1721
  United Arab Emirates 971 4873 0.1721
  United Arab Emirates 971 4874 0.1721
  United Arab Emirates 971 4875 0.1721
  United Arab Emirates 971 4876 0.1721
  United Arab Emirates 971 6702 0.1721
  United Arab Emirates 971 6704 0.1721
  United Kingdom 44 50 0.0342
  United Kingdom 44 800 0.0342
  United Kingdom 44 808 0.0342
  United Kingdom 44 7600 0.0342
  United Kingdom 44 76232 0.0342
  United Kingdom 44 76593 0.0342
  United Kingdom 44 76596 0.0342
  United Kingdom 44 76599 0.0342
  United Kingdom 44 7307 0.0342
  United Kingdom 44 7308 0.0342
  United Kingdom 44 7309 0.0342
  United Kingdom 44 7310 0.0342
  United Kingdom 44 7311 0.0342
  United Kingdom 44 7312 0.0342
  United Kingdom 44 7365 0.0342
  United Kingdom 44 7366 0.0342
  United Kingdom 44 7367 0.0342
  United Kingdom 44 7383 0.0342
  United Kingdom 44 7400 0.0342
  United Kingdom 44 7401 0.0342
  United Kingdom 44 7402 0.0342
  United Kingdom 44 7403 0.0342
  United Kingdom 44 7411 0.0342
  United Kingdom 44 7412 0.0342
  United Kingdom 44 7413 0.0342
  United Kingdom 44 7414 0.0342
  United Kingdom 44 7426 0.0342
  United Kingdom 44 7427 0.0342
  United Kingdom 44 7428 0.0342
  United Kingdom 44 7429 0.0342
  United Kingdom 44 7445 0.0342
  United Kingdom 44 7446 0.0342
  United Kingdom 44 7447 0.0342
  United Kingdom 44 7449 0.0342
  United Kingdom 44 7450 0.0342
  United Kingdom 44 7453 0.0342
  United Kingdom 44 7454 0.0342
  United Kingdom 44 7455 0.0342
  United Kingdom 44 7456 0.0342
  United Kingdom 44 7460 0.0342
  United Kingdom 44 7462 0.0342
  United Kingdom 44 7463 0.0342
  United Kingdom 44 7472 0.0342
  United Kingdom 44 7473 0.0342
  United Kingdom 44 7474 0.0342
  United Kingdom 44 7475 0.0342
  United Kingdom 44 7476 0.0342
  United Kingdom 44 7477 0.0342
  United Kingdom 44 7478 0.0342
  United Kingdom 44 7479 0.0342
  United Kingdom 44 7480 0.0342
  United Kingdom 44 7481 0.0342
  United Kingdom 44 7482 0.0342
  United Kingdom 44 7490 0.0342
  United Kingdom 44 7491 0.0342
  United Kingdom 44 7492 0.0342
  United Kingdom 44 7533 0.0342
  United Kingdom 44 7575 0.0342
  United Kingdom 44 7576 0.0342
  United Kingdom 44 7577 0.0342
  United Kingdom 44 7578 0.0342
  United Kingdom 44 7588 0.0342
  United Kingdom 44 7723 0.0342
  United Kingdom 44 7727 0.0342
  United Kingdom 44 7728 0.0342
  United Kingdom 44 7735 0.0342
  United Kingdom 44 7737 0.0342
  United Kingdom 44 7782 0.0342
  United Kingdom 44 7828 0.0342
  United Kingdom 44 7830 0.0342
  United Kingdom 44 7832 0.0342
  United Kingdom 44 7838 0.0342
  United Kingdom 44 7846 0.0342
  United Kingdom 44 7848 0.0342
  United Kingdom 44 7853 0.0342
  United Kingdom 44 7859 0.0342
  United Kingdom 44 7861 0.0342
  United Kingdom 44 7862 0.0342
  United Kingdom 44 7863 0.0342
  United Kingdom 44 7865 0.0342
  United Kingdom 44 7868 0.0342
  United Kingdom 44 7869 0.0342
  United Kingdom 44 7877 0.0342
  United Kingdom 44 7878 0.0342
  United Kingdom 44 7882 0.0342
  United Kingdom 44 7883 0.0342
  United Kingdom 44 7886 0.0342
  United Kingdom 44 7888 0.0342
  United Kingdom 44 7897 0.0342
  United Kingdom 44 7898 0.0342
  United Kingdom 44 7915 0.0342
  United Kingdom 44 7916 0.0342
  United Kingdom 44 7988 0.0342
  United Kingdom 44 73781 0.0342
  United Kingdom 44 73782 0.0342
  United Kingdom 44 73783 0.0342
  United Kingdom 44 73784 0.0342
  United Kingdom 44 73785 0.0342
  United Kingdom 44 73786 0.0342
  United Kingdom 44 73787 0.0342
  United Kingdom 44 73788 0.0342
  United Kingdom 44 73789 0.0342
  United Kingdom 44 73801 0.0342
  United Kingdom 44 73802 0.0342
  United Kingdom 44 73803 0.0342
  United Kingdom 44 73804 0.0342
  United Kingdom 44 73805 0.0342
  United Kingdom 44 73806 0.0342
  United Kingdom 44 73807 0.0342
  United Kingdom 44 73808 0.0342
  United Kingdom 44 73809 0.0342
  United Kingdom 44 73890 0.0342
  United Kingdom 44 73891 0.0342
  United Kingdom 44 73970 0.0342
  United Kingdom 44 73971 0.0342
  United Kingdom 44 73972 0.0342
  United Kingdom 44 73973 0.0342
  United Kingdom 44 73975 0.0342
  United Kingdom 44 73976 0.0342
  United Kingdom 44 73977 0.0342
  United Kingdom 44 73978 0.0342
  United Kingdom 44 73979 0.0342
  United Kingdom 44 74170 0.0342
  United Kingdom 44 74180 0.0342
  United Kingdom 44 74527 0.0342
  United Kingdom 44 74528 0.0342
  United Kingdom 44 74529 0.0342
  United Kingdom 44 74586 0.0342
  United Kingdom 44 74589 0.0342
  United Kingdom 44 74652 0.0342
  United Kingdom 44 74654 0.0342
  United Kingdom 44 74656 0.0342
  United Kingdom 44 74657 0.0342
  United Kingdom 44 74658 0.0342
  United Kingdom 44 74659 0.0342
  United Kingdom 44 74884 0.0342
  United Kingdom 44 74885 0.0342
  United Kingdom 44 74887 0.0342
  United Kingdom 44 74889 0.0342
  United Kingdom 44 75326 0.0342
  United Kingdom 44 75327 0.0342
  United Kingdom 44 75328 0.0342
  United Kingdom 44 75378 0.0342
  United Kingdom 44 75379 0.0342
  United Kingdom 44 78290 0.0342
  United Kingdom 44 78291 0.0342
  United Kingdom 44 78292 0.0342
  United Kingdom 44 78293 0.0342
  United Kingdom 44 78294 0.0342
  United Kingdom 44 78295 0.0342
  United Kingdom 44 78296 0.0342
  United Kingdom 44 7 0.3014
  United Kingdom 44 70 0.3014
  United Kingdom 44 751 0.0342
  United Kingdom 44 754 0.0342
  United Kingdom 44 756 0.0342
  United Kingdom 44 759 0.0342
  United Kingdom 44 7106 0.0342
  United Kingdom 44 7107 0.0342
  United Kingdom 44 7381 0.0342
  United Kingdom 44 7382 0.0342
  United Kingdom 44 7394 0.0342
  United Kingdom 44 7395 0.0342
  United Kingdom 44 7430 0.0342
  United Kingdom 44 7431 0.0342
  United Kingdom 44 7461 0.0342
  United Kingdom 44 7489 0.0342
  United Kingdom 44 7499 0.0342
  United Kingdom 44 7521 0.0342
  United Kingdom 44 7522 0.0342
  United Kingdom 44 7523 0.0342
  United Kingdom 44 7525 0.0342
  United Kingdom 44 7526 0.0342
  United Kingdom 44 7701 0.0342
  United Kingdom 44 7702 0.0342
  United Kingdom 44 7703 0.0342
  United Kingdom 44 7704 0.0342
  United Kingdom 44 7705 0.0342
  United Kingdom 44 7706 0.0342
  United Kingdom 44 7707 0.0342
  United Kingdom 44 7708 0.0342
  United Kingdom 44 7709 0.0342
  United Kingdom 44 7710 0.0342
  United Kingdom 44 7711 0.0342
  United Kingdom 44 7712 0.0342
  United Kingdom 44 7713 0.0342
  United Kingdom 44 7714 0.0342
  United Kingdom 44 7715 0.0342
  United Kingdom 44 7716 0.0342
  United Kingdom 44 7718 0.0342
  United Kingdom 44 7719 0.0342
  United Kingdom 44 7720 0.0342
  United Kingdom 44 7724 0.0342
  United Kingdom 44 7725 0.0342
  United Kingdom 44 7729 0.0342
  United Kingdom 44 7730 0.0342
  United Kingdom 44 7731 0.0342
  United Kingdom 44 7732 0.0342
  United Kingdom 44 7734 0.0342
  United Kingdom 44 7736 0.0342
  United Kingdom 44 7738 0.0342
  United Kingdom 44 7739 0.0342
  United Kingdom 44 7740 0.0342
  United Kingdom 44 7742 0.0342
  United Kingdom 44 7743 0.0342
  United Kingdom 44 7745 0.0342
  United Kingdom 44 7746 0.0342
  United Kingdom 44 7749 0.0342
  United Kingdom 44 7750 0.0342
  United Kingdom 44 7751 0.0342
  United Kingdom 44 7752 0.0342
  United Kingdom 44 7754 0.0342
  United Kingdom 44 7756 0.0342
  United Kingdom 44 7759 0.0342
  United Kingdom 44 7761 0.0342
  United Kingdom 44 7762 0.0342
  United Kingdom 44 7763 0.0342
  United Kingdom 44 7764 0.0342
  United Kingdom 44 7783 0.0342
  United Kingdom 44 7784 0.0342
  United Kingdom 44 7793 0.0342
  United Kingdom 44 7801 0.0342
  United Kingdom 44 7802 0.0342
  United Kingdom 44 7803 0.0342
  United Kingdom 44 7808 0.0342
  United Kingdom 44 7809 0.0342
  United Kingdom 44 7819 0.0342
  United Kingdom 44 7820 0.0342
  United Kingdom 44 7821 0.0342
  United Kingdom 44 7834 0.0342
  United Kingdom 44 7835 0.0342
  United Kingdom 44 7840 0.0342
  United Kingdom 44 7841 0.0342
  United Kingdom 44 7842 0.0342
  United Kingdom 44 7843 0.0342
  United Kingdom 44 7844 0.0342
  United Kingdom 44 7845 0.0342
  United Kingdom 44 7849 0.0342
  United Kingdom 44 7850 0.0342
  United Kingdom 44 7851 0.0342
  United Kingdom 44 7856 0.0342
  United Kingdom 44 7857 0.0342
  United Kingdom 44 7858 0.0342
  United Kingdom 44 7860 0.0342
  United Kingdom 44 7871 0.0342
  United Kingdom 44 7885 0.0342
  United Kingdom 44 7889 0.0342
  United Kingdom 44 7894 0.0342
  United Kingdom 44 7895 0.0342
  United Kingdom 44 7902 0.0342
  United Kingdom 44 7907 0.0342
  United Kingdom 44 7912 0.0342
  United Kingdom 44 7921 0.0342
  United Kingdom 44 7922 0.0342
  United Kingdom 44 7923 0.0342
  United Kingdom 44 7925 0.0342
  United Kingdom 44 7926 0.0342
  United Kingdom 44 7927 0.0342
  United Kingdom 44 7928 0.0342
  United Kingdom 44 7933 0.0342
  United Kingdom 44 7934 0.0342
  United Kingdom 44 7935 0.0342
  United Kingdom 44 7936 0.0342
  United Kingdom 44 7938 0.0342
  United Kingdom 44 7955 0.0342
  United Kingdom 44 7999 0.0342
  United Kingdom 44 77531 0.0342
  United Kingdom 44 77532 0.0342
  United Kingdom 44 77533 0.0342
  United Kingdom 44 77534 0.0342
  United Kingdom 44 77535 0.0342
  United Kingdom 44 77536 0.0342
  United Kingdom 44 77537 0.0342
  United Kingdom 44 77538 0.0342
  United Kingdom 44 77539 0.0342
  United Kingdom 44 78640 0.0342
  United Kingdom 44 78641 0.0342
  United Kingdom 44 78642 0.0342
  United Kingdom 44 78643 0.0342
  United Kingdom 44 78645 0.0342
  United Kingdom 44 78646 0.0342
  United Kingdom 44 78647 0.0342
  United Kingdom 44 78648 0.0342
  United Kingdom 44 78649 0.0342
  United Kingdom 44 78720 0.0342
  United Kingdom 44 78721 0.0342
  United Kingdom 44 78723 0.0342
  United Kingdom 44 78724 0.0342
  United Kingdom 44 78725 0.0342
  United Kingdom 44 78726 0.0342
  United Kingdom 44 78728 0.0342
  United Kingdom 44 78729 0.0342
  United Kingdom 44 78731 0.0342
  United Kingdom 44 78732 0.0342
  United Kingdom 44 78733 0.0342
  United Kingdom 44 78734 0.0342
  United Kingdom 44 78735 0.0342
  United Kingdom 44 78736 0.0342
  United Kingdom 44 78737 0.0342
  United Kingdom 44 78738 0.0342
  United Kingdom 44 78739 0.0342
  United Kingdom 44 78740 0.0342
  United Kingdom 44 78741 0.0342
  United Kingdom 44 78742 0.0342
  United Kingdom 44 78743 0.0342
  United Kingdom 44 78746 0.0342
  United Kingdom 44 78747 0.0342
  United Kingdom 44 78748 0.0342
  United Kingdom 44 78749 0.0342
  United Kingdom 44 78923 0.0342
  United Kingdom 44 78924 0.0342
  United Kingdom 44 78926 0.0342
  United Kingdom 44 78927 0.0342
  United Kingdom 44 78928 0.0342
  United Kingdom 44 78929 0.0342
  United Kingdom 44 78932 0.0342
  United Kingdom 44 78934 0.0342
  United Kingdom 44 78935 0.0342
  United Kingdom 44 78936 0.0342
  United Kingdom 44 78937 0.0342
  United Kingdom 44 7409 0.0342
  United Kingdom 44 7410 0.0342
  United Kingdom 44 7416 0.0342
  United Kingdom 44 7419 0.0342
  United Kingdom 44 7420 0.0342
  United Kingdom 44 7421 0.0342
  United Kingdom 44 7422 0.0342
  United Kingdom 44 7527 0.0342
  United Kingdom 44 7528 0.0342
  United Kingdom 44 7529 0.0342
  United Kingdom 44 7530 0.0342
  United Kingdom 44 7531 0.0342
  United Kingdom 44 7536 0.0342
  United Kingdom 44 7556 0.0342
  United Kingdom 44 7579 0.0342
  United Kingdom 44 7580 0.0342
  United Kingdom 44 7581 0.0342
  United Kingdom 44 7582 0.0342
  United Kingdom 44 7583 0.0342
  United Kingdom 44 7772 0.0342
  United Kingdom 44 7773 0.0342
  United Kingdom 44 7779 0.0342
  United Kingdom 44 7790 0.0342
  United Kingdom 44 7791 0.0342
  United Kingdom 44 7792 0.0342
  United Kingdom 44 7794 0.0342
  United Kingdom 44 7800 0.0342
  United Kingdom 44 7805 0.0342
  United Kingdom 44 7807 0.0342
  United Kingdom 44 7811 0.0342
  United Kingdom 44 7812 0.0342
  United Kingdom 44 7813 0.0342
  United Kingdom 44 7814 0.0342
  United Kingdom 44 7815 0.0342
  United Kingdom 44 7816 0.0342
  United Kingdom 44 7817 0.0342
  United Kingdom 44 7837 0.0342
  United Kingdom 44 7854 0.0342
  United Kingdom 44 7855 0.0342
  United Kingdom 44 7866 0.0342
  United Kingdom 44 7870 0.0342
  United Kingdom 44 7875 0.0342
  United Kingdom 44 7890 0.0342
  United Kingdom 44 7891 0.0342
  United Kingdom 44 7896 0.0342
  United Kingdom 44 7929 0.0342
  United Kingdom 44 7964 0.0342
  United Kingdom 44 7965 0.0342
  United Kingdom 44 7966 0.0342
  United Kingdom 44 7967 0.0342
  United Kingdom 44 7968 0.0342
  United Kingdom 44 7969 0.0342
  United Kingdom 44 7970 0.0342
  United Kingdom 44 7971 0.0342
  United Kingdom 44 7972 0.0342
  United Kingdom 44 7973 0.0342
  United Kingdom 44 7974 0.0342
  United Kingdom 44 7975 0.0342
  United Kingdom 44 7976 0.0342
  United Kingdom 44 7977 0.0342
  United Kingdom 44 7980 0.0342
  United Kingdom 44 7989 0.0342
  United Kingdom 44 75320 0.0342
  United Kingdom 44 75321 0.0342
  United Kingdom 44 75322 0.0342
  United Kingdom 44 75323 0.0342
  United Kingdom 44 75324 0.0342
  United Kingdom 44 0.0068
  United Kingdom 44 843 0.3014
  United Kingdom 44 844 0.3014
  United Kingdom 44 845 0.3014
  United Kingdom 44 870 0.3014
  United Kingdom 44 871 0.3014
  United Kingdom 44 872 0.3014
  United Kingdom 44 873 0.3014
  United Kingdom 44 794 0.0342
  United Kingdom 44 7300 0.0342
  United Kingdom 44 7301 0.0342
  United Kingdom 44 7302 0.0342
  United Kingdom 44 7303 0.0342
  United Kingdom 44 7304 0.0342
  United Kingdom 44 7375 0.0342
  United Kingdom 44 7376 0.0342
  United Kingdom 44 7377 0.0342
  United Kingdom 44 7396 0.0342
  United Kingdom 44 7398 0.0342
  United Kingdom 44 7399 0.0342
  United Kingdom 44 7415 0.0342
  United Kingdom 44 7432 0.0342
  United Kingdom 44 7433 0.0342
  United Kingdom 44 7434 0.0342
  United Kingdom 44 7483 0.0342
  United Kingdom 44 7484 0.0342
  United Kingdom 44 7485 0.0342
  United Kingdom 44 7486 0.0342
  United Kingdom 44 7487 0.0342
  United Kingdom 44 7494 0.0342
  United Kingdom 44 7495 0.0342
  United Kingdom 44 7496 0.0342
  United Kingdom 44 7497 0.0342
  United Kingdom 44 7498 0.0342
  United Kingdom 44 7504 0.0342
  United Kingdom 44 7505 0.0342
  United Kingdom 44 7506 0.0342
  United Kingdom 44 7507 0.0342
  United Kingdom 44 7508 0.0342
  United Kingdom 44 7534 0.0342
  United Kingdom 44 7535 0.0342
  United Kingdom 44 7538 0.0342
  United Kingdom 44 7539 0.0342
  United Kingdom 44 7550 0.0342
  United Kingdom 44 7572 0.0342
  United Kingdom 44 7573 0.0342
  United Kingdom 44 7574 0.0342
  United Kingdom 44 7722 0.0342
  United Kingdom 44 7726 0.0342
  United Kingdom 44 7757 0.0342
  United Kingdom 44 7758 0.0342
  United Kingdom 44 7777 0.0342
  United Kingdom 44 7804 0.0342
  United Kingdom 44 7806 0.0342
  United Kingdom 44 7847 0.0342
  United Kingdom 44 7852 0.0342
  United Kingdom 44 7903 0.0342
  United Kingdom 44 7904 0.0342
  United Kingdom 44 7905 0.0342
  United Kingdom 44 7906 0.0342
  United Kingdom 44 7908 0.0342
  United Kingdom 44 7910 0.0342
  United Kingdom 44 7913 0.0342
  United Kingdom 44 7914 0.0342
  United Kingdom 44 7930 0.0342
  United Kingdom 44 7931 0.0342
  United Kingdom 44 7932 0.0342
  United Kingdom 44 7939 0.0342
  United Kingdom 44 7950 0.0342
  United Kingdom 44 7951 0.0342
  United Kingdom 44 7952 0.0342
  United Kingdom 44 7953 0.0342
  United Kingdom 44 7954 0.0342
  United Kingdom 44 7956 0.0342
  United Kingdom 44 7957 0.0342
  United Kingdom 44 7958 0.0342
  United Kingdom 44 7959 0.0342
  United Kingdom 44 7960 0.0342
  United Kingdom 44 7961 0.0342
  United Kingdom 44 7962 0.0342
  United Kingdom 44 7963 0.0342
  United Kingdom 44 7981 0.0342
  United Kingdom 44 7982 0.0342
  United Kingdom 44 7983 0.0342
  United Kingdom 44 7984 0.0342
  United Kingdom 44 7985 0.0342
  United Kingdom 44 7986 0.0342
  United Kingdom 44 7987 0.0342
  United Kingdom 44 3 0.0342
  United Kingdom 44 7340 0.0342
  United Kingdom 44 7341 0.0342
  United Kingdom 44 7342 0.0342
  United Kingdom 44 7379 0.0342
  United Kingdom 44 7384 0.0342
  United Kingdom 44 7385 0.0342
  United Kingdom 44 7386 0.0342
  United Kingdom 44 7387 0.0342
  United Kingdom 44 7388 0.0342
  United Kingdom 44 7391 0.0342
  United Kingdom 44 7392 0.0342
  United Kingdom 44 7393 0.0342
  United Kingdom 44 7407 0.0342
  United Kingdom 44 7423 0.0342
  United Kingdom 44 7425 0.0342
  United Kingdom 44 7435 0.0342
  United Kingdom 44 7436 0.0342
  United Kingdom 44 7437 0.0342
  United Kingdom 44 7442 0.0342
  United Kingdom 44 7443 0.0342
  United Kingdom 44 7444 0.0342
  United Kingdom 44 7464 0.0342
  United Kingdom 44 7467 0.0342
  United Kingdom 44 7468 0.0342
  United Kingdom 44 7469 0.0342
  United Kingdom 44 7470 0.0342
  United Kingdom 44 7471 0.0342
  United Kingdom 44 7493 0.0342
  United Kingdom 44 7500 0.0342
  United Kingdom 44 7501 0.0342
  United Kingdom 44 7502 0.0342
  United Kingdom 44 7503 0.0342
  United Kingdom 44 7551 0.0342
  United Kingdom 44 7552 0.0342
  United Kingdom 44 7553 0.0342
  United Kingdom 44 7554 0.0342
  United Kingdom 44 7555 0.0342
  United Kingdom 44 7557 0.0342
  United Kingdom 44 7570 0.0342
  United Kingdom 44 7584 0.0342
  United Kingdom 44 7585 0.0342
  United Kingdom 44 7586 0.0342
  United Kingdom 44 7587 0.0342
  United Kingdom 44 7717 0.0342
  United Kingdom 44 7721 0.0342
  United Kingdom 44 7733 0.0342
  United Kingdom 44 7741 0.0342
  United Kingdom 44 7747 0.0342
  United Kingdom 44 7748 0.0342
  United Kingdom 44 7760 0.0342
  United Kingdom 44 7765 0.0342
  United Kingdom 44 7766 0.0342
  United Kingdom 44 7767 0.0342
  United Kingdom 44 7768 0.0342
  United Kingdom 44 7769 0.0342
  United Kingdom 44 7770 0.0342
  United Kingdom 44 7771 0.0342
  United Kingdom 44 7774 0.0342
  United Kingdom 44 7775 0.0342
  United Kingdom 44 7776 0.0342
  United Kingdom 44 7778 0.0342
  United Kingdom 44 7780 0.0342
  United Kingdom 44 7785 0.0342
  United Kingdom 44 7786 0.0342
  United Kingdom 44 7787 0.0342
  United Kingdom 44 7788 0.0342
  United Kingdom 44 7789 0.0342
  United Kingdom 44 7795 0.0342
  United Kingdom 44 7796 0.0342
  United Kingdom 44 7798 0.0342
  United Kingdom 44 7799 0.0342
  United Kingdom 44 7810 0.0342
  United Kingdom 44 7818 0.0342
  United Kingdom 44 7823 0.0342
  United Kingdom 44 7824 0.0342
  United Kingdom 44 7825 0.0342
  United Kingdom 44 7826 0.0342
  United Kingdom 44 7827 0.0342
  United Kingdom 44 7831 0.0342
  United Kingdom 44 7833 0.0342
  United Kingdom 44 7836 0.0342
  United Kingdom 44 7867 0.0342
  United Kingdom 44 7876 0.0342
  United Kingdom 44 7879 0.0342
  United Kingdom 44 7880 0.0342
  United Kingdom 44 7881 0.0342
  United Kingdom 44 7884 0.0342
  United Kingdom 44 7887 0.0342
  United Kingdom 44 7899 0.0342
  United Kingdom 44 7900 0.0342
  United Kingdom 44 7901 0.0342
  United Kingdom 44 7909 0.0342
  United Kingdom 44 7917 0.0342
  United Kingdom 44 7918 0.0342
  United Kingdom 44 7919 0.0342
  United Kingdom 44 7920 0.0342
  United Kingdom 44 7979 0.0342
  United Kingdom 44 7990 0.0342
  United Kingdom 44 73687 0.0342
  United Kingdom 44 73897 0.0342
  United Kingdom 44 73898 0.0342
  United Kingdom 44 74416 0.0342
  United Kingdom 44 75374 0.0342
  United Kingdom 44 78228 0.0342
  USA 1 201555 12.0000
  USA 1 202555 12.0000
  USA 1 203555 12.0000
  USA 1 205555 12.0000
  USA 1 206555 12.0000
  USA 1 207555 12.0000
  USA 1 208555 12.0000
  USA 1 209555 12.0000
  USA 1 210555 12.0000
  USA 1 212555 12.0000
  USA 1 213555 12.0000
  USA 1 214555 12.0000
  USA 1 215555 12.0000
  USA 1 216555 12.0000
  USA 1 217555 12.0000
  USA 1 218555 12.0000
  USA 1 219555 12.0000
  USA 1 224555 12.0000
  USA 1 225555 12.0000
  USA 1 228555 12.0000
  USA 1 229555 12.0000
  USA 1 231555 12.0000
  USA 1 234555 12.0000
  USA 1 239555 12.0000
  USA 1 240555 12.0000
  USA 1 248555 12.0000
  USA 1 251555 12.0000
  USA 1 252555 12.0000
  USA 1 253555 12.0000
  USA 1 254555 12.0000
  USA 1 256555 12.0000
  USA 1 260555 12.0000
  USA 1 262555 12.0000
  USA 1 267555 12.0000
  USA 1 269555 12.0000
  USA 1 270555 12.0000
  USA 1 276555 12.0000
  USA 1 281555 12.0000
  USA 1 301555 12.0000
  USA 1 302555 12.0000
  USA 1 303555 12.0000
  USA 1 304555 12.0000
  USA 1 305555 12.0000
  USA 1 307555 12.0000
  USA 1 308555 12.0000
  USA 1 309555 12.0000
  USA 1 310555 12.0000
  USA 1 312555 12.0000
  USA 1 313555 12.0000
  USA 1 314555 12.0000
  USA 1 315555 12.0000
  USA 1 316555 12.0000
  USA 1 317555 12.0000
  USA 1 318555 12.0000
  USA 1 319555 12.0000
  USA 1 320555 12.0000
  USA 1 321555 12.0000
  USA 1 323555 12.0000
  USA 1 325555 12.0000
  USA 1 330555 12.0000
  USA 1 331555 12.0000
  USA 1 334555 12.0000
  USA 1 336555 12.0000
  USA 1 337555 12.0000
  USA 1 339555 12.0000
  USA 1 347555 12.0000
  USA 1 351555 12.0000
  USA 1 352555 12.0000
  USA 1 360555 12.0000
  USA 1 361555 12.0000
  USA 1 386555 12.0000
  USA 1 401555 12.0000
  USA 1 402555 12.0000
  USA 1 404555 12.0000
  USA 1 405555 12.0000
  USA 1 406555 12.0000
  USA 1 407555 12.0000
  USA 1 408555 12.0000
  USA 1 409555 12.0000
  USA 1 410555 12.0000
  USA 1 412555 12.0000
  USA 1 413555 12.0000
  USA 1 414555 12.0000
  USA 1 415555 12.0000
  USA 1 417555 12.0000
  USA 1 419555 12.0000
  USA 1 423555 12.0000
  USA 1 424555 12.0000
  USA 1 425555 12.0000
  USA 1 430555 12.0000
  USA 1 432555 12.0000
  USA 1 434555 12.0000
  USA 1 435555 12.0000
  USA 1 440555 12.0000
  USA 1 443555 12.0000
  USA 1 469555 12.0000
  USA 1 470555 12.0000
  USA 1 475555 12.0000
  USA 1 478555 12.0000
  USA 1 479555 12.0000
  USA 1 480555 12.0000
  USA 1 484555 12.0000
  USA 1 500555 12.0000
  USA 1 501555 12.0000
  USA 1 502555 12.0000
  USA 1 503555 12.0000
  USA 1 504555 12.0000
  USA 1 505555 12.0000
  USA 1 507555 12.0000
  USA 1 508555 12.0000
  USA 1 509555 12.0000
  USA 1 510555 12.0000
  USA 1 512555 12.0000
  USA 1 513555 12.0000
  USA 1 515555 12.0000
  USA 1 516555 12.0000
  USA 1 517555 12.0000
  USA 1 518555 12.0000
  USA 1 520555 12.0000
  USA 1 530555 12.0000
  USA 1 540555 12.0000
  USA 1 541555 12.0000
  USA 1 551555 12.0000
  USA 1 559555 12.0000
  USA 1 561555 12.0000
  USA 1 562555 12.0000
  USA 1 563555 12.0000
  USA 1 564555 12.0000
  USA 1 567555 12.0000
  USA 1 570555 12.0000
  USA 1 571555 12.0000
  USA 1 573555 12.0000
  USA 1 574555 12.0000
  USA 1 575555 12.0000
  USA 1 580555 12.0000
  USA 1 585555 12.0000
  USA 1 586555 12.0000
  USA 1 601555 12.0000
  USA 1 602555 12.0000
  USA 1 603555 12.0000
  USA 1 605555 12.0000
  USA 1 606555 12.0000
  USA 1 607555 12.0000
  USA 1 608555 12.0000
  USA 1 609555 12.0000
  USA 1 610555 12.0000
  USA 1 612555 12.0000
  USA 1 614555 12.0000
  USA 1 615555 12.0000
  USA 1 616555 12.0000
  USA 1 617555 12.0000
  USA 1 618555 12.0000
  USA 1 619555 12.0000
  USA 1 620555 12.0000
  USA 1 623555 12.0000
  USA 1 626555 12.0000
  USA 1 630555 12.0000
  USA 1 631555 12.0000
  USA 1 636555 12.0000
  USA 1 641555 12.0000
  USA 1 646555 12.0000
  USA 1 650555 12.0000
  USA 1 651555 12.0000
  USA 1 660555 12.0000
  USA 1 661555 12.0000
  USA 1 662555 12.0000
  USA 1 678555 12.0000
  USA 1 682555 12.0000
  USA 1 701555 12.0000
  USA 1 702555 12.0000
  USA 1 703555 12.0000
  USA 1 704555 12.0000
  USA 1 706555 12.0000
  USA 1 707555 12.0000
  USA 1 708555 12.0000
  USA 1 710555 12.0000
  USA 1 712555 12.0000
  USA 1 713555 12.0000
  USA 1 714555 12.0000
  USA 1 715555 12.0000
  USA 1 716555 12.0000
  USA 1 717555 12.0000
  USA 1 718555 12.0000
  USA 1 719555 12.0000
  USA 1 720555 12.0000
  USA 1 724555 12.0000
  USA 1 727555 12.0000
  USA 1 731555 12.0000
  USA 1 732555 12.0000
  USA 1 734555 12.0000
  USA 1 740555 12.0000
  USA 1 754555 12.0000
  USA 1 757555 12.0000
  USA 1 760555 12.0000
  USA 1 762555 12.0000
  USA 1 763555 12.0000
  USA 1 765555 12.0000
  USA 1 769555 12.0000
  USA 1 770555 12.0000
  USA 1 772555 12.0000
  USA 1 773555 12.0000
  USA 1 774555 12.0000
  USA 1 775555 12.0000
  USA 1 779555 12.0000
  USA 1 781555 12.0000
  USA 1 785555 12.0000
  USA 1 786555 12.0000
  USA 1 801555 12.0000
  USA 1 802555 12.0000
  USA 1 803555 12.0000
  USA 1 804555 12.0000
  USA 1 805555 12.0000
  USA 1 806555 12.0000
  USA 1 808555 12.0000
  USA 1 810555 12.0000
  USA 1 812555 12.0000
  USA 1 813555 12.0000
  USA 1 814555 12.0000
  USA 1 815555 12.0000
  USA 1 816555 12.0000
  USA 1 817555 12.0000
  USA 1 818555 12.0000
  USA 1 828555 12.0000
  USA 1 830555 12.0000
  USA 1 831555 12.0000
  USA 1 832555 12.0000
  USA 1 843555 12.0000
  USA 1 845555 12.0000
  USA 1 847555 12.0000
  USA 1 848555 12.0000
  USA 1 850555 12.0000
  USA 1 856555 12.0000
  USA 1 857555 12.0000
  USA 1 858555 12.0000
  USA 1 859555 12.0000
  USA 1 860555 12.0000
  USA 1 862555 12.0000
  USA 1 863555 12.0000
  USA 1 864555 12.0000
  USA 1 865555 12.0000
  USA 1 870555 12.0000
  USA 1 901555 12.0000
  USA 1 903555 12.0000
  USA 1 904555 12.0000
  USA 1 906555 12.0000
  USA 1 907555 12.0000
  USA 1 908555 12.0000
  USA 1 909555 12.0000
  USA 1 910555 12.0000
  USA 1 912555 12.0000
  USA 1 913555 12.0000
  USA 1 914555 12.0000
  USA 1 915555 12.0000
  USA 1 916555 12.0000
  USA 1 917555 12.0000
  USA 1 918555 12.0000
  USA 1 919555 12.0000
  USA 1 920555 12.0000
  USA 1 925555 12.0000
  USA 1 928555 12.0000
  USA 1 931555 12.0000
  USA 1 936555 12.0000
  USA 1 937555 12.0000
  USA 1 940555 12.0000
  USA 1 941555 12.0000
  USA 1 947555 12.0000
  USA 1 949555 12.0000
  USA 1 951555 12.0000
  USA 1 952555 12.0000
  USA 1 954555 12.0000
  USA 1 956555 12.0000
  USA 1 970555 12.0000
  USA 1 971555 12.0000
  USA 1 972555 12.0000
  USA 1 973555 12.0000
  USA 1 978555 12.0000
  USA 1 979555 12.0000
  USA 1 980555 12.0000
  USA 1 984555 12.0000
  USA 1 985555 12.0000
  USA 1 989555 12.0000
  USA 1 341555 12.0000
  USA 1 346555 12.0000
  USA 1 231 0.0082
  USA 1 201 0.0082
  USA 1 202 0.0082
  USA 1 203 0.0082
  USA 1 205 0.0082
  USA 1 206 0.0082
  USA 1 207 0.0082
  USA 1 208 0.0082
  USA 1 209 0.0082
  USA 1 210 0.0082
  USA 1 212 0.0082
  USA 1 213 0.0082
  USA 1 214 0.0082
  USA 1 215 0.0082
  USA 1 216 0.0082
  USA 1 217 0.0082
  USA 1 218 0.0082
  USA 1 219 0.0082
  USA 1 220 0.0082
  USA 1 224 0.0082
  USA 1 225 0.0082
  USA 1 228 0.0082
  USA 1 229 0.0082
  USA 1 234 0.0082
  USA 1 239 0.0082
  USA 1 240 0.0082
  USA 1 248 0.0082
  USA 1 251 0.0082
  USA 1 252 0.0082
  USA 1 253 0.0082
  USA 1 254 0.0082
  USA 1 256 0.0082
  USA 1 260 0.0082
  USA 1 262 0.0082
  USA 1 267 0.0082
  USA 1 269 0.0082
  USA 1 270 0.0082
  USA 1 272 0.0082
  USA 1 276 0.0082
  USA 1 281 0.0082
  USA 1 301 0.0082
  USA 1 302 0.0082
  USA 1 303 0.0082
  USA 1 304 0.0082
  USA 1 305 0.0082
  USA 1 307 0.0082
  USA 1 308 0.0082
  USA 1 309 0.0082
  USA 1 310 0.0082
  USA 1 312 0.0082
  USA 1 313 0.0082
  USA 1 314 0.0082
  USA 1 315 0.0082
  USA 1 316 0.0082
  USA 1 317 0.0082
  USA 1 318 0.0082
  USA 1 319 0.0082
  USA 1 320 0.0082
  USA 1 321 0.0082
  USA 1 323 0.0082
  USA 1 325 0.0082
  USA 1 330 0.0082
  USA 1 331 0.0082
  USA 1 334 0.0082
  USA 1 336 0.0082
  USA 1 337 0.0082
  USA 1 339 0.0082
  USA 1 346 0.0082
  USA 1 347 0.0082
  USA 1 351 0.0082
  USA 1 352 0.0082
  USA 1 360 0.0082
  USA 1 361 0.0082
  USA 1 364 0.0082
  USA 1 380 0.0082
  USA 1 385 0.0082
  USA 1 386 0.0082
  USA 1 401 0.0082
  USA 1 402 0.0082
  USA 1 404 0.0082
  USA 1 405 0.0082
  USA 1 406 0.0082
  USA 1 407 0.0082
  USA 1 408 0.0082
  USA 1 409 0.0082
  USA 1 410 0.0082
  USA 1 412 0.0082
  USA 1 413 0.0082
  USA 1 414 0.0082
  USA 1 415 0.0082
  USA 1 417 0.0082
  USA 1 419 0.0082
  USA 1 423 0.0082
  USA 1 424 0.0082
  USA 1 425 0.0082
  USA 1 430 0.0082
  USA 1 432 0.0082
  USA 1 434 0.0082
  USA 1 435 0.0082
  USA 1 440 0.0082
  USA 1 442 0.0082
  USA 1 443 0.0082
  USA 1 458 0.0082
  USA 1 463 0.0082
  USA 1 469 0.0082
  USA 1 470 0.0082
  USA 1 475 0.0082
  USA 1 478 0.0082
  USA 1 479 0.0082
  USA 1 480 0.0082
  USA 1 484 0.0082
  USA 1 501 0.0082
  USA 1 502 0.0082
  USA 1 503 0.0082
  USA 1 504 0.0082
  USA 1 505 0.0082
  USA 1 507 0.0082
  USA 1 508 0.0082
  USA 1 509 0.0082
  USA 1 510 0.0082
  USA 1 512 0.0082
  USA 1 513 0.0082
  USA 1 515 0.0082
  USA 1 516 0.0082
  USA 1 517 0.0082
  USA 1 518 0.0082
  USA 1 520 0.0082
  USA 1 530 0.0082
  USA 1 531 0.0082
  USA 1 534 0.0082
  USA 1 539 0.0082
  USA 1 540 0.0082
  USA 1 541 0.0082
  USA 1 551 0.0082
  USA 1 559 0.0082
  USA 1 561 0.0082
  USA 1 562 0.0082
  USA 1 563 0.0082
  USA 1 567 0.0082
  USA 1 570 0.0082
  USA 1 571 0.0082
  USA 1 573 0.0082
  USA 1 574 0.0082
  USA 1 575 0.0082
  USA 1 580 0.0082
  USA 1 585 0.0082
  USA 1 586 0.0082
  USA 1 601 0.0082
  USA 1 602 0.0082
  USA 1 603 0.0082
  USA 1 605 0.0082
  USA 1 606 0.0082
  USA 1 607 0.0082
  USA 1 608 0.0082
  USA 1 609 0.0082
  USA 1 610 0.0082
  USA 1 612 0.0082
  USA 1 614 0.0082
  USA 1 615 0.0082
  USA 1 616 0.0082
  USA 1 617 0.0082
  USA 1 618 0.0082
  USA 1 619 0.0082
  USA 1 620 0.0082
  USA 1 623 0.0082
  USA 1 626 0.0082
  USA 1 628 0.0082
  USA 1 629 0.0082
  USA 1 630 0.0082
  USA 1 631 0.0082
  USA 1 636 0.0082
  USA 1 641 0.0082
  USA 1 646 0.0082
  USA 1 650 0.0082
  USA 1 651 0.0082
  USA 1 657 0.0082
  USA 1 660 0.0082
  USA 1 661 0.0082
  USA 1 662 0.0082
  USA 1 667 0.0082
  USA 1 669 0.0082
  USA 1 678 0.0082
  USA 1 680 0.0082
  USA 1 681 0.0082
  USA 1 682 0.0082
  USA 1 701 0.0082
  USA 1 702 0.0082
  USA 1 703 0.0082
  USA 1 704 0.0082
  USA 1 706 0.0082
  USA 1 707 0.0082
  USA 1 708 0.0082
  USA 1 712 0.0082
  USA 1 713 0.0082
  USA 1 714 0.0082
  USA 1 715 0.0082
  USA 1 716 0.0082
  USA 1 717 0.0082
  USA 1 718 0.0082
  USA 1 719 0.0082
  USA 1 720 0.0082
  USA 1 724 0.0082
  USA 1 725 0.0082
  USA 1 727 0.0082
  USA 1 731 0.0082
  USA 1 732 0.0082
  USA 1 734 0.0082
  USA 1 737 0.0082
  USA 1 740 0.0082
  USA 1 743 0.0082
  USA 1 747 0.0082
  USA 1 775 0.0082
  USA 1 779 0.0082
  USA 1 781 0.0082
  USA 1 785 0.0082
  USA 1 786 0.0082
  USA 1 801 0.0082
  USA 1 802 0.0082
  USA 1 803 0.0082
  USA 1 804 0.0082
  USA 1 805 0.0082
  USA 1 806 0.0082
  USA 1 810 0.0082
  USA 1 812 0.0082
  USA 1 813 0.0082
  USA 1 814 0.0082
  USA 1 815 0.0082
  USA 1 816 0.0082
  USA 1 817 0.0082
  USA 1 818 0.0082
  USA 1 828 0.0082
  USA 1 830 0.0082
  USA 1 831 0.0082
  USA 1 832 0.0082
  USA 1 843 0.0082
  USA 1 845 0.0082
  USA 1 847 0.0082
  USA 1 848 0.0082
  USA 1 850 0.0082
  USA 1 854 0.0082
  USA 1 856 0.0082
  USA 1 857 0.0082
  USA 1 858 0.0082
  USA 1 859 0.0082
  USA 1 860 0.0082
  USA 1 862 0.0082
  USA 1 863 0.0082
  USA 1 864 0.0082
  USA 1 865 0.0082
  USA 1 870 0.0082
  USA 1 872 0.0082
  USA 1 878 0.0082
  USA 1 901 0.0082
  USA 1 903 0.0082
  USA 1 904 0.0082
  USA 1 906 0.0082
  USA 1 908 0.0082
  USA 1 909 0.0082
  USA 1 910 0.0082
  USA 1 912 0.0082
  USA 1 913 0.0082
  USA 1 914 0.0082
  USA 1 915 0.0082
  USA 1 916 0.0082
  USA 1 917 0.0082
  USA 1 918 0.0082
  USA 1 919 0.0082
  USA 1 920 0.0082
  USA 1 925 0.0082
  USA 1 928 0.0082
  USA 1 929 0.0082
  USA 1 930 0.0082
  USA 1 931 0.0082
  USA 1 934 0.0082
  USA 1 936 0.0082
  USA 1 937 0.0082
  USA 1 938 0.0082
  USA 1 940 0.0082
  USA 1 941 0.0082
  USA 1 947 0.0082
  USA 1 949 0.0082
  USA 1 951 0.0082
  USA 1 952 0.0082
  USA 1 954 0.0082
  USA 1 956 0.0082
  USA 1 959 0.0082
  USA 1 970 0.0082
  USA 1 971 0.0082
  USA 1 972 0.0082
  USA 1 973 0.0082
  USA 1 978 0.0082
  USA 1 979 0.0082
  USA 1 980 0.0082
  USA 1 984 0.0082
  USA 1 985 0.0082
  USA 1 989 0.0082
  USA 1 754 0.0082
  USA 1 757 0.0082
  USA 1 760 0.0082
  USA 1 762 0.0082
  USA 1 763 0.0082
  USA 1 765 0.0082
  USA 1 769 0.0082
  USA 1 770 0.0082
  USA 1 772 0.0082
  USA 1 773 0.0082
  USA 1 774 0.0082
  USA 1 332 0.0082
  USA 1 564 0.0082
  USA 1 986 0.0082
  Usa Alaska 1907 0.1506
  Usa Hawaii 1808 0.1506
  USA 1800 0.0082
  USA 1833 0.0082
  USA 1844 0.0082
  USA 1855 0.0082
  USA 1866 0.0082
  USA 1877 0.0082
  USA 1888 0.0082

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z