Outbound Price List

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • All prices are in USD/Minute
 • Pulse rate for Cook Islands, Haiti All Mobiles, Mexico, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Suriname, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Western Samoa – 60/60
 • Pulse rate for Gambia – 60/1
 • Pulse rate for countries other then mentioned above – 6/6
 • Country Name Country Code City Code Rate(USD/min)
  Macau 853 0.1114
  Macedonia 389 73 0.4105
  Macedonia 389 75 0.4105
  Macedonia 389 76 0.4105
  Macedonia 389 252 0.1895
  Macedonia 389 3152 0.1895
  Macedonia 389 3252 0.1895
  Macedonia 389 3352 0.1895
  Macedonia 389 3452 0.1895
  Macedonia 389 4252 0.1895
  Macedonia 389 4352 0.1895
  Macedonia 389 4452 0.1895
  Macedonia 389 4552 0.1895
  Macedonia 389 4652 0.1895
  Macedonia 389 4752 0.1895
  Macedonia 389 4852 0.1895
  Macedonia 389 0.1872
  Macedonia 389 70 0.4138
  Macedonia 389 71 0.4138
  Macedonia 389 72 0.4138
  Macedonia 389 77 0.4138
  Macedonia 389 78 0.4138
  Macedonia 389 79 0.4138
  Madagascar 261 33 0.7258
  Madagascar 261 39 0.6549
  Madagascar 261 200 0.9597
  Madagascar 261 22 0.9597
  Madagascar 261 32 0.7711
  Madagascar 261 0.7371
  Madagascar 261 34 0.6634
  Malawi 265 99 0.5454
  Malawi 265 0.4394
  Malawi 265 31 0.4848
  Malawi 265 88 0.4848
  Malaysia 60 10172 0.0425
  Malaysia 60 10173 0.0425
  Malaysia 60 10174 0.0167
  Malaysia 60 10175 0.0167
  Malaysia 60 10178 0.0167
  Malaysia 60 1030 0.0425
  Malaysia 60 1031 0.0425
  Malaysia 60 1032 0.0425
  Malaysia 60 1033 0.0425
  Malaysia 60 1034 0.0425
  Malaysia 60 1040 0.0425
  Malaysia 60 1041 0.0425
  Malaysia 60 1050 0.0425
  Malaysia 60 1051 0.0425
  Malaysia 60 1052 0.0425
  Malaysia 60 1053 0.0425
  Malaysia 60 1054 0.0425
  Malaysia 60 1057 0.0425
  Malaysia 60 1058 0.0425
  Malaysia 60 1059 0.0425
  Malaysia 60 1077 0.0425
  Malaysia 60 1078 0.0425
  Malaysia 60 1079 0.0425
  Malaysia 60 1080 0.0425
  Malaysia 60 1081 0.0425
  Malaysia 60 1083 0.0425
  Malaysia 60 1084 0.0425
  Malaysia 60 1085 0.0425
  Malaysia 60 1086 0.0425
  Malaysia 60 1087 0.0425
  Malaysia 60 11105 0.0425
  Malaysia 60 11106 0.0425
  Malaysia 60 11107 0.0425
  Malaysia 60 11108 0.0425
  Malaysia 60 11109 0.0425
  Malaysia 60 11130 0.0425
  Malaysia 60 11131 0.0425
  Malaysia 60 11132 0.0425
  Malaysia 60 11133 0.0425
  Malaysia 60 11134 0.0425
  Malaysia 60 11145 0.0425
  Malaysia 60 11146 0.0425
  Malaysia 60 11147 0.0425
  Malaysia 60 11148 0.0425
  Malaysia 60 11149 0.0425
  Malaysia 60 1115 0.0425
  Malaysia 60 11185 0.0425
  Malaysia 60 11186 0.0425
  Malaysia 60 11187 0.0425
  Malaysia 60 11188 0.0425
  Malaysia 60 11189 0.0425
  Malaysia 60 1119 0.0167
  Malaysia 60 11205 0.0167
  Malaysia 60 11206 0.0167
  Malaysia 60 11207 0.0167
  Malaysia 60 11208 0.0167
  Malaysia 60 11209 0.0167
  Malaysia 60 1129 0.0425
  Malaysia 60 11320 0.0193
  Malaysia 60 11321 0.0193
  Malaysia 60 1135 0.0425
  Malaysia 60 1140 0.0167
  Malaysia 60 1141 0.0167
  Malaysia 60 13 0.0425
  Malaysia 60 145 0.0425
  Malaysia 60 148 0.0425
  Malaysia 60 159 0.0167
  Malaysia 60 19 0.0425
  Malaysia 60 102 0.0425
  Malaysia 60 1036 0.0425
  Malaysia 60 1037 0.0425
  Malaysia 60 1038 0.0425
  Malaysia 60 1039 0.0425
  Malaysia 60 1046 0.0425
  Malaysia 60 1056 0.0425
  Malaysia 60 1066 0.0425
  Malaysia 60 1076 0.0425
  Malaysia 60 1082 0.0425
  Malaysia 60 1088 0.0425
  Malaysia 60 10900 0.0425
  Malaysia 60 10901 0.0425
  Malaysia 60 10902 0.0425
  Malaysia 60 10903 0.0425
  Malaysia 60 10905 0.0425
  Malaysia 60 10906 0.0425
  Malaysia 60 10907 0.0425
  Malaysia 60 10908 0.0425
  Malaysia 60 10909 0.0425
  Malaysia 60 1091 0.0425
  Malaysia 60 1092 0.0425
  Malaysia 60 1093 0.0425
  Malaysia 60 1094 0.0425
  Malaysia 60 1095 0.0425
  Malaysia 60 1096 0.0425
  Malaysia 60 1097 0.0425
  Malaysia 60 1098 0.0425
  Malaysia 60 1116 0.0425
  Malaysia 60 11200 0.0425
  Malaysia 60 11201 0.0425
  Malaysia 60 11202 0.0425
  Malaysia 60 11203 0.0425
  Malaysia 60 11204 0.0425
  Malaysia 60 1122 0.0425
  Malaysia 60 1126 0.0425
  Malaysia 60 1131 0.0425
  Malaysia 60 1133 0.0425
  Malaysia 60 1136 0.0425
  Malaysia 60 1150 0.0425
  Malaysia 60 1151 0.0223
  Malaysia 60 143 0.0425
  Malaysia 60 146 0.0425
  Malaysia 60 149 0.0425
  Malaysia 60 15960 0.0223
  Malaysia 60 15961 0.0425
  Malaysia 60 15962 0.0425
  Malaysia 60 15963 0.0425
  Malaysia 60 15964 0.0425
  Malaysia 60 16 0.0425
  Malaysia 60 1042 0.0425
  Malaysia 60 1043 0.0425
  Malaysia 60 1070 0.0425
  Malaysia 60 1071 0.0425
  Malaysia 60 1089 0.0425
  Malaysia 60 1112 0.0425
  Malaysia 60 11140 0.0425
  Malaysia 60 11141 0.0425
  Malaysia 60 11142 0.0425
  Malaysia 60 11143 0.0425
  Malaysia 60 11144 0.0425
  Malaysia 60 11175 0.0425
  Malaysia 60 11176 0.0425
  Malaysia 60 11177 0.0425
  Malaysia 60 11178 0.0425
  Malaysia 60 11179 0.0425
  Malaysia 60 1123 0.0425
  Malaysia 60 11240 0.0425
  Malaysia 60 11241 0.0425
  Malaysia 60 11242 0.0425
  Malaysia 60 11243 0.0425
  Malaysia 60 11244 0.0425
  Malaysia 60 1125 0.0425
  Malaysia 60 11275 0.0425
  Malaysia 60 11276 0.0425
  Malaysia 60 11277 0.0425
  Malaysia 60 11278 0.0425
  Malaysia 60 11279 0.0425
  Malaysia 60 12 0.0425
  Malaysia 60 142 0.0425
  Malaysia 60 147 0.0425
  Malaysia 60 17 0.0425
  Malaysia 60 0.0425
  Malaysia 60 1 0.0425
  Malaysia 60 1111 0.0223
  Malaysia 60 11160 0.0223
  Malaysia 60 1121 0.0223
  Malaysia 60 11270 0.0223
  Malaysia 60 112710 0.0223
  Malaysia 60 11272 0.0223
  Malaysia 60 11273 0.0223
  Malaysia 60 11274 0.0223
  Malaysia 60 1128 0.0223
  Malaysia 60 1134 0.0223
  Malaysia 60 1137 0.0223
  Malaysia 60 1138 0.0223
  Malaysia 60 1139 0.0223
  Malaysia 60 1142 0.0223
  Malaysia 60 11445 0.0223
  Malaysia 60 11455 0.0223
  Malaysia 60 11456 0.0223
  Malaysia 60 1146 0.0223
  Malaysia 60 1147 0.0223
  Malaysia 60 114944 0.0223
  Malaysia 60 114945 0.0223
  Malaysia 60 1812 0.0223
  Malaysia 60 182 0.0223
  Malaysia 60 1831 0.0223
  Malaysia 60 1832 0.0223
  Malaysia 60 1835 0.0223
  Malaysia 60 1836 0.0223
  Malaysia 60 1837 0.0223
  Malaysia 60 1838 0.0223
  Malaysia 60 1839 0.0223
  Malaysia 60 1840 0.0223
  Malaysia 60 1846 0.0223
  Malaysia 60 1847 0.0223
  Malaysia 60 1857 0.0223
  Malaysia 60 1866 0.0223
  Malaysia 60 1876 0.0223
  Malaysia 60 1877 0.0223
  Malaysia 60 1878 0.0223
  Malaysia 60 18790 0.0223
  Malaysia 60 18791 0.0223
  Malaysia 60 18792 0.0223
  Malaysia 60 18793 0.0223
  Malaysia 60 18794 0.0223
  Malaysia 60 18870 0.0223
  Malaysia 60 18871 0.0223
  Malaysia 60 18872 0.0223
  Malaysia 60 18873 0.0223
  Malaysia 60 18874 0.0223
  Malaysia 60 1890 0.0223
  Malaysia 60 1891 0.0223
  Malaysia 60 1892 0.0223
  Malaysia 60 1893 0.0223
  Malaysia 60 1894 0.0223
  Malaysia 60 1895 0.0223
  Malaysia 60 1896 0.0223
  Malaysia 60 1897 0.0223
  Malaysia 60 1898 0.0223
  Maldives 960 300 0.8674
  Maldives 960 301 0.8674
  Maldives 960 302 0.8674
  Maldives 960 33 0.8674
  Maldives 960 450 0.8674
  Maldives 960 6 0.8674
  Maldives 960 7 0.9214
  Maldives 960 40 0.8940
  Maldives 960 9 0.9399
  Maldives 960 0.9214
  Mali 223 6 0.4332
  Mali 223 89 0.4332
  Mali 223 95 0.4332
  Mali 223 96 0.4332
  Mali 223 97 0.4332
  Mali 223 98 0.4332
  Mali 223 99 0.4332
  Mali 223 442 0.4267
  Mali 223 443 0.4267
  Mali 223 449 0.4267
  Mali 223 7 0.4267
  Mali 223 82 0.4267
  Mali 223 83 0.4267
  Mali 223 90 0.4267
  Mali 223 91 0.4267
  Mali 223 92 0.4267
  Mali 223 93 0.4267
  Mali 223 94 0.4267
  Mali 223 0.2361
  Malta 356 7 0.0086
  Malta 356 8004 0.0113
  Malta 356 9 0.0086
  Malta 356 0.0031
  Mariana Islands 1670 0.0526
  Marshall Islands 692 0.2822
  Martinique 596 69610 0.0811
  Martinique 596 69611 0.0811
  Martinique 596 69616 0.0811
  Martinique 596 69617 0.0811
  Martinique 596 69618 0.0811
  Martinique 596 69619 0.0811
  Martinique 596 69650 0.0811
  Martinique 596 69651 0.0811
  Martinique 596 69652 0.0811
  Martinique 596 69653 0.0811
  Martinique 596 69654 0.0811
  Martinique 596 6967 0.0811
  Martinique 596 69690 0.0811
  Martinique 596 69691 0.0811
  Martinique 596 69692 0.0811
  Martinique 596 69693 0.0811
  Martinique 596 69694 0.0811
  Martinique 596 69695 0.0811
  Martinique 596 69696 0.0811
  Martinique 596 69697 0.0811
  Martinique 596 69698 0.0811
  Martinique 596 696 0.1165
  Martinique 596 6962 0.1165
  Martinique 596 6963 0.1165
  Martinique 596 6964 0.1165
  Martinique 596 69655 0.1165
  Martinique 596 69656 0.1165
  Martinique 596 69680 0.1165
  Martinique 596 69681 0.1165
  Martinique 596 69682 0.1165
  Martinique 596 69683 0.1165
  Martinique 596 69684 0.1165
  Martinique 596 69685 0.1165
  Martinique 596 69686 0.1165
  Martinique 596 69699 0.1165
  Martinique 596 69745 0.1165
  Martinique 596 0.0177
  Mauritania 222 20 0.4880
  Mauritania 222 21 0.4880
  Mauritania 222 22 0.4880
  Mauritania 222 23 0.4880
  Mauritania 222 24 0.4880
  Mauritania 222 26 0.4880
  Mauritania 222 27 0.4880
  Mauritania 222 28 0.4880
  Mauritania 222 29 0.4880
  Mauritania 222 30 0.7421
  Mauritania 222 31 0.7421
  Mauritania 222 32 0.7421
  Mauritania 222 33 0.7421
  Mauritania 222 34 0.7421
  Mauritania 222 36 0.7421
  Mauritania 222 37 0.7421
  Mauritania 222 38 0.7421
  Mauritania 222 39 0.7421
  Mauritania 222 61 0.7421
  Mauritania 222 62 0.7421
  Mauritania 222 63 0.7421
  Mauritania 222 66 0.7421
  Mauritania 222 71 0.7421
  Mauritania 222 72 0.7421
  Mauritania 222 73 0.7421
  Mauritania 222 4 0.5627
  Mauritania 222 0.6530
  Mauritius 230 5421 0.1801
  Mauritius 230 5422 0.1801
  Mauritius 230 5423 0.1801
  Mauritius 230 5428 0.1801
  Mauritius 230 5429 0.1801
  Mauritius 230 544 0.1701
  Mauritius 230 5472 0.1701
  Mauritius 230 5473 0.1701
  Mauritius 230 5474 0.1701
  Mauritius 230 5475 0.1701
  Mauritius 230 5476 0.1701
  Mauritius 230 5477 0.1701
  Mauritius 230 5478 0.1701
  Mauritius 230 5479 0.1701
  Mauritius 230 548 0.1701
  Mauritius 230 549 0.1801
  Mauritius 230 571 0.1701
  Mauritius 230 572 0.1701
  Mauritius 230 573 0.1701
  Mauritius 230 574 0.1701
  Mauritius 230 584 0.1801
  Mauritius 230 585 0.1801
  Mauritius 230 593 0.1701
  Mauritius 230 597 0.1701
  Mauritius 230 598 0.1701
  Mauritius 230 529 0.1801
  Mauritius 230 586 0.1801
  Mauritius 230 5871 0.1701
  Mauritius 230 588 0.1801
  Mauritius 230 589 0.1801
  Mauritius 230 595 0.1701
  Mauritius 230 596 0.1701
  Mauritius 230 95 0.1701
  Mauritius 230 96 0.1701
  Mauritius 230 25 0.0702
  Mauritius 230 4712 0.0702
  Mauritius 230 4713 0.0702
  Mauritius 230 4714 0.0702
  Mauritius 230 4715 0.0702
  Mauritius 230 4716 0.0702
  Mauritius 230 4717 0.0702
  Mauritius 230 4718 0.0702
  Mauritius 230 4719 0.0702
  Mauritius 230 525 0.1801
  Mauritius 230 5471 0.0702
  Mauritius 230 570 0.0702
  Mauritius 230 575 0.0702
  Mauritius 230 576 0.0702
  Mauritius 230 577 0.0702
  Mauritius 230 578 0.0702
  Mauritius 230 579 0.0702
  Mauritius 230 580 0.1801
  Mauritius 230 581 0.1801
  Mauritius 230 582 0.1801
  Mauritius 230 583 0.1801
  Mauritius 230 5875 0.0702
  Mauritius 230 5876 0.0702
  Mauritius 230 5877 0.0702
  Mauritius 230 5878 0.0702
  Mauritius 230 590 0.0702
  Mauritius 230 591 0.0702
  Mauritius 230 592 0.0702
  Mauritius 230 594 0.0702
  Mauritius 230 70 0.0702
  Mauritius 230 75 0.0702
  Mauritius 230 76 0.0702
  Mauritius 230 77 0.0702
  Mauritius 230 78 0.0702
  Mauritius 230 79 0.0702
  Mauritius 230 82 0.0702
  Mauritius 230 875 0.0702
  Mauritius 230 876 0.0702
  Mauritius 230 877 0.0702
  Mauritius 230 90 0.0702
  Mauritius 230 91 0.0702
  Mauritius 230 92 0.0702
  Mauritius 230 94 0.0702
  Mauritius 230 0.1801
  Mayotte 262 26970 0.1037
  Mayotte 262 63900 0.1037
  Mayotte 262 63901 0.1037
  Mayotte 262 63902 0.1037
  Mayotte 262 63903 0.1037
  Mayotte 262 63904 0.1037
  Mayotte 262 63905 0.1037
  Mayotte 262 63906 0.1037
  Mayotte 262 63907 0.1037
  Mayotte 262 63909 0.1037
  Mayotte 262 63910 0.1037
  Mayotte 262 63911 0.1037
  Mayotte 262 63919 0.1037
  Mayotte 262 6392 0.1037
  Mayotte 262 63930 0.1037
  Mayotte 262 63939 0.1037
  Mayotte 262 63940 0.1037
  Mayotte 262 63950 0.1037
  Mayotte 262 6396 0.1037
  Mayotte 262 6397 0.1037
  Mayotte 262 63990 0.1037
  Mayotte 262 63994 0.1037
  Mayotte 262 63995 0.1037
  Mayotte 262 63996 0.1037
  Mayotte 262 63997 0.1037
  Mayotte 262 63999 0.1037
  Mayotte 262 26950 0.6472
  Mayotte 262 26951 0.6472
  Mayotte 262 26960 0.6472
  Mayotte 262 26961 0.6472
  Mayotte 262 26962 0.6472
  Mayotte 262 26963 0.6472
  Mayotte 262 26964 0.6472
  Mayotte 262 26980 0.6472
  Mcp Network 882 32 2.3220
  Mexico 52 222 0.0054
  Mexico 52 228 0.0054
  Mexico 52 229 0.0054
  Mexico 52 231 0.0054
  Mexico 52 232 0.0054
  Mexico 52 238 0.0054
  Mexico 52 241 0.0054
  Mexico 52 243 0.0054
  Mexico 52 244 0.0054
  Mexico 52 246 0.0054
  Mexico 52 271 0.0054
  Mexico 52 272 0.0054
  Mexico 52 284 0.0054
  Mexico 52 287 0.0054
  Mexico 52 288 0.0054
  Mexico 52 294 0.0054
  Mexico 52 311 0.0054
  Mexico 52 312 0.0054
  Mexico 52 313 0.0054
  Mexico 52 314 0.0054
  Mexico 52 317 0.0054
  Mexico 52 322 0.0054
  Mexico 52 323 0.0054
  Mexico 52 324 0.0054
  Mexico 52 325 0.0054
  Mexico 52 341 0.0054
  Mexico 52 351 0.0054
  Mexico 52 352 0.0054
  Mexico 52 353 0.0054
  Mexico 52 354 0.0054
  Mexico 52 356 0.0054
  Mexico 52 374 0.0054
  Mexico 52 378 0.0054
  Mexico 52 381 0.0054
  Mexico 52 384 0.0054
  Mexico 52 389 0.0054
  Mexico 52 392 0.0054
  Mexico 52 393 0.0054
  Mexico 52 415 0.0054
  Mexico 52 427 0.0054
  Mexico 52 434 0.0054
  Mexico 52 435 0.0054
  Mexico 52 436 0.0054
  Mexico 52 438 0.0054
  Mexico 52 442 0.0054
  Mexico 52 443 0.0054
  Mexico 52 444 0.0054
  Mexico 52 445 0.0054
  Mexico 52 449 0.0054
  Mexico 52 451 0.0054
  Mexico 52 452 0.0054
  Mexico 52 453 0.0054
  Mexico 52 461 0.0054
  Mexico 52 462 0.0054
  Mexico 52 463 0.0054
  Mexico 52 464 0.0054
  Mexico 52 466 0.0054
  Mexico 52 468 0.0054
  Mexico 52 469 0.0054
  Mexico 52 472 0.0054
  Mexico 52 473 0.0054
  Mexico 52 474 0.0054
  Mexico 52 475 0.0054
  Mexico 52 477 0.0054
  Mexico 52 481 0.0054
  Mexico 52 487 0.0054
  Mexico 52 488 0.0054
  Mexico 52 492 0.0054
  Mexico 52 493 0.0054
  Mexico 52 494 0.0054
  Mexico 52 498 0.0054
  Mexico 52 591 0.0054
  Mexico 52 595 0.0054
  Mexico 52 597 0.0054
  Mexico 52 612 0.0054
  Mexico 52 613 0.0054
  Mexico 52 614 0.0054
  Mexico 52 615 0.0054
  Mexico 52 616 0.0054
  Mexico 52 618 0.0054
  Mexico 52 622 0.0054
  Mexico 52 623 0.0054
  Mexico 52 624 0.0054
  Mexico 52 625 0.0054
  Mexico 52 626 0.0054
  Mexico 52 627 0.0054
  Mexico 52 631 0.0054
  Mexico 52 632 0.0054
  Mexico 52 633 0.0054
  Mexico 52 634 0.0054
  Mexico 52 636 0.0054
  Mexico 52 637 0.0054
  Mexico 52 638 0.0054
  Mexico 52 639 0.0054
  Mexico 52 641 0.0054
  Mexico 52 642 0.0054
  Mexico 52 644 0.0054
  Mexico 52 645 0.0054
  Mexico 52 646 0.0054
  Mexico 52 647 0.0054
  Mexico 52 648 0.0054
  Mexico 52 653 0.0054
  Mexico 52 656 0.0054
  Mexico 52 661 0.0054
  Mexico 52 662 0.0054
  Mexico 52 664 0.0054
  Mexico 52 665 0.0054
  Mexico 52 667 0.0054
  Mexico 52 668 0.0054
  Mexico 52 669 0.0054
  Mexico 52 673 0.0054
  Mexico 52 674 0.0054
  Mexico 52 676 0.0054
  Mexico 52 686 0.0054
  Mexico 52 687 0.0054
  Mexico 52 712 0.0054
  Mexico 52 713 0.0054
  Mexico 52 714 0.0054
  Mexico 52 715 0.0054
  Mexico 52 721 0.0054
  Mexico 52 722 0.0054
  Mexico 52 726 0.0054
  Mexico 52 727 0.0054
  Mexico 52 728 0.0054
  Mexico 52 732 0.0054
  Mexico 52 733 0.0054
  Mexico 52 734 0.0054
  Mexico 52 735 0.0054
  Mexico 52 736 0.0054
  Mexico 52 741 0.0054
  Mexico 52 742 0.0054
  Mexico 52 744 0.0054
  Mexico 52 747 0.0054
  Mexico 52 753 0.0054
  Mexico 52 754 0.0054
  Mexico 52 755 0.0054
  Mexico 52 756 0.0054
  Mexico 52 757 0.0054
  Mexico 52 758 0.0054
  Mexico 52 762 0.0054
  Mexico 52 767 0.0054
  Mexico 52 771 0.0054
  Mexico 52 772 0.0054
  Mexico 52 773 0.0054
  Mexico 52 775 0.0054
  Mexico 52 777 0.0054
  Mexico 52 779 0.0054
  Mexico 52 782 0.0054
  Mexico 52 783 0.0054
  Mexico 52 786 0.0054
  Mexico 52 791 0.0054
  Mexico 52 821 0.0054
  Mexico 52 823 0.0054
  Mexico 52 826 0.0054
  Mexico 52 828 0.0054
  Mexico 52 829 0.0054
  Mexico 52 831 0.0054
  Mexico 52 833 0.0054
  Mexico 52 834 0.0054
  Mexico 52 836 0.0054
  Mexico 52 841 0.0054
  Mexico 52 842 0.0054
  Mexico 52 844 0.0054
  Mexico 52 861 0.0054
  Mexico 52 862 0.0054
  Mexico 52 866 0.0054
  Mexico 52 867 0.0054
  Mexico 52 868 0.0054
  Mexico 52 871 0.0054
  Mexico 52 877 0.0054
  Mexico 52 878 0.0054
  Mexico 52 891 0.0054
  Mexico 52 892 0.0054
  Mexico 52 899 0.0054
  Mexico 52 916 0.0054
  Mexico 52 917 0.0054
  Mexico 52 921 0.0054
  Mexico 52 922 0.0054
  Mexico 52 938 0.0054
  Mexico 52 951 0.0054
  Mexico 52 958 0.0054
  Mexico 52 961 0.0054
  Mexico 52 962 0.0054
  Mexico 52 965 0.0054
  Mexico 52 967 0.0054
  Mexico 52 968 0.0054
  Mexico 52 971 0.0054
  Mexico 52 981 0.0054
  Mexico 52 983 0.0054
  Mexico 52 986 0.0054
  Mexico 52 987 0.0054
  Mexico 52 993 0.0054
  Mexico 52 997 0.0054
  Mexico 52 998 0.0054
  Mexico 52 999 0.0054
  Mexico 52 1222 0.0055
  Mexico 52 1228 0.0055
  Mexico 52 1229 0.0055
  Mexico 52 1231 0.0055
  Mexico 52 1232 0.0055
  Mexico 52 1238 0.0055
  Mexico 52 1241 0.0055
  Mexico 52 1243 0.0055
  Mexico 52 1244 0.0055
  Mexico 52 1246 0.0055
  Mexico 52 1271 0.0055
  Mexico 52 1272 0.0055
  Mexico 52 1284 0.0055
  Mexico 52 1287 0.0055
  Mexico 52 1288 0.0055
  Mexico 52 1294 0.0055
  Mexico 52 1311 0.0055
  Mexico 52 1312 0.0055
  Mexico 52 1313 0.0055
  Mexico 52 1314 0.0055
  Mexico 52 1317 0.0055
  Mexico 52 1322 0.0055
  Mexico 52 1323 0.0055
  Mexico 52 1324 0.0055
  Mexico 52 1325 0.0055
  Mexico 52 1341 0.0055
  Mexico 52 1351 0.0055
  Mexico 52 1352 0.0055
  Mexico 52 1353 0.0055
  Mexico 52 1354 0.0055
  Mexico 52 1356 0.0055
  Mexico 52 1374 0.0055
  Mexico 52 1378 0.0055
  Mexico 52 1381 0.0055
  Mexico 52 1384 0.0055
  Mexico 52 1389 0.0055
  Mexico 52 1392 0.0055
  Mexico 52 1393 0.0055
  Mexico 52 1415 0.0055
  Mexico 52 1427 0.0055
  Mexico 52 1434 0.0055
  Mexico 52 1435 0.0055
  Mexico 52 1436 0.0055
  Mexico 52 1438 0.0055
  Mexico 52 1442 0.0055
  Mexico 52 1443 0.0055
  Mexico 52 1444 0.0055
  Mexico 52 1445 0.0055
  Mexico 52 1449 0.0055
  Mexico 52 1451 0.0055
  Mexico 52 1452 0.0055
  Mexico 52 1453 0.0055
  Mexico 52 1461 0.0055
  Mexico 52 1462 0.0055
  Mexico 52 1463 0.0055
  Mexico 52 1464 0.0055
  Mexico 52 1466 0.0055
  Mexico 52 1468 0.0055
  Mexico 52 1469 0.0055
  Mexico 52 1472 0.0055
  Mexico 52 1473 0.0055
  Mexico 52 1474 0.0055
  Mexico 52 1475 0.0055
  Mexico 52 1477 0.0055
  Mexico 52 1481 0.0055
  Mexico 52 1487 0.0055
  Mexico 52 1488 0.0055
  Mexico 52 1492 0.0055
  Mexico 52 1493 0.0055
  Mexico 52 1494 0.0055
  Mexico 52 1498 0.0055
  Mexico 52 1591 0.0055
  Mexico 52 1595 0.0055
  Mexico 52 1597 0.0055
  Mexico 52 1612 0.0055
  Mexico 52 1613 0.0055
  Mexico 52 1614 0.0055
  Mexico 52 1615 0.0055
  Mexico 52 1616 0.0055
  Mexico 52 1618 0.0055
  Mexico 52 1622 0.0055
  Mexico 52 1623 0.0055
  Mexico 52 1624 0.0055
  Mexico 52 1625 0.0055
  Mexico 52 1626 0.0055
  Mexico 52 1627 0.0055
  Mexico 52 1631 0.0055
  Mexico 52 1632 0.0055
  Mexico 52 1633 0.0055
  Mexico 52 1634 0.0055
  Mexico 52 1636 0.0055
  Mexico 52 1637 0.0055
  Mexico 52 1638 0.0055
  Mexico 52 1639 0.0055
  Mexico 52 1641 0.0055
  Mexico 52 1642 0.0055
  Mexico 52 1644 0.0055
  Mexico 52 1645 0.0055
  Mexico 52 1646 0.0055
  Mexico 52 1647 0.0055
  Mexico 52 1648 0.0055
  Mexico 52 1653 0.0055
  Mexico 52 1656 0.0055
  Mexico 52 1661 0.0055
  Mexico 52 1662 0.0055
  Mexico 52 1664 0.0055
  Mexico 52 1665 0.0055
  Mexico 52 1667 0.0055
  Mexico 52 1668 0.0055
  Mexico 52 1669 0.0055
  Mexico 52 1673 0.0055
  Mexico 52 1674 0.0055
  Mexico 52 1676 0.0055
  Mexico 52 1686 0.0055
  Mexico 52 1687 0.0055
  Mexico 52 1712 0.0055
  Mexico 52 1713 0.0055
  Mexico 52 1714 0.0055
  Mexico 52 1715 0.0055
  Mexico 52 1721 0.0055
  Mexico 52 1722 0.0055
  Mexico 52 1726 0.0055
  Mexico 52 1727 0.0055
  Mexico 52 1728 0.0055
  Mexico 52 1732 0.0055
  Mexico 52 1733 0.0055
  Mexico 52 1734 0.0055
  Mexico 52 1735 0.0055
  Mexico 52 1736 0.0055
  Mexico 52 1741 0.0055
  Mexico 52 1742 0.0055
  Mexico 52 1744 0.0055
  Mexico 52 1747 0.0055
  Mexico 52 1753 0.0055
  Mexico 52 1754 0.0055
  Mexico 52 1755 0.0055
  Mexico 52 1756 0.0055
  Mexico 52 1757 0.0055
  Mexico 52 1758 0.0055
  Mexico 52 1762 0.0055
  Mexico 52 1767 0.0055
  Mexico 52 1771 0.0055
  Mexico 52 1772 0.0055
  Mexico 52 1773 0.0055
  Mexico 52 1775 0.0055
  Mexico 52 1777 0.0055
  Mexico 52 1779 0.0055
  Mexico 52 1782 0.0055
  Mexico 52 1783 0.0055
  Mexico 52 1786 0.0055
  Mexico 52 1791 0.0055
  Mexico 52 1821 0.0055
  Mexico 52 1823 0.0055
  Mexico 52 1826 0.0055
  Mexico 52 1828 0.0055
  Mexico 52 1829 0.0055
  Mexico 52 1831 0.0055
  Mexico 52 1833 0.0055
  Mexico 52 1834 0.0055
  Mexico 52 1836 0.0055
  Mexico 52 1841 0.0055
  Mexico 52 1842 0.0055
  Mexico 52 1844 0.0055
  Mexico 52 1861 0.0055
  Mexico 52 1862 0.0055
  Mexico 52 1866 0.0055
  Mexico 52 1867 0.0055
  Mexico 52 1868 0.0055
  Mexico 52 1871 0.0055
  Mexico 52 1877 0.0055
  Mexico 52 1878 0.0055
  Mexico 52 1891 0.0055
  Mexico 52 1892 0.0055
  Mexico 52 1899 0.0055
  Mexico 52 1916 0.0055
  Mexico 52 1917 0.0055
  Mexico 52 1921 0.0055
  Mexico 52 1922 0.0055
  Mexico 52 1938 0.0055
  Mexico 52 1951 0.0055
  Mexico 52 1958 0.0055
  Mexico 52 1961 0.0055
  Mexico 52 1962 0.0055
  Mexico 52 1965 0.0055
  Mexico 52 1967 0.0055
  Mexico 52 1968 0.0055
  Mexico 52 1971 0.0055
  Mexico 52 1981 0.0055
  Mexico 52 1983 0.0055
  Mexico 52 1986 0.0055
  Mexico 52 1987 0.0055
  Mexico 52 1993 0.0055
  Mexico 52 1997 0.0055
  Mexico 52 1998 0.0055
  Mexico 52 1999 0.0055
  Mexico 52 33 0.0054
  Mexico 52 55 0.0054
  Mexico 52 133 0.0055
  Mexico 52 155 0.0055
  Mexico 52 181 0.0055
  Mexico 52 1 0.0128
  Mexico 52 81 0.0054
  Mexico 52 0.0072
  Micronesia 691 0.6520
  Moldova 373 76 0.3182
  Moldova 373 78 0.3182
  Moldova 373 79 0.3182
  Moldova 373 671 0.3147
  Moldova 373 672 0.3147
  Moldova 373 673 0.3147
  Moldova 373 674 0.3147
  Moldova 373 675 0.3147
  Moldova 373 676 0.3147
  Moldova 373 677 0.3147
  Moldova 373 60 0.2510
  Moldova 373 61 0.2457
  Moldova 373 620 0.2510
  Moldova 373 621 0.2510
  Moldova 373 68 0.2510
  Moldova 373 69 0.2510
  Moldova 373 0.3502
  Moldova 373 900 0.7393
  Moldova 373 21 0.2311
  Moldova 373 53 0.2311
  Moldova 373 55 0.2311
  Moldova 373 56 0.2311
  Moldova 373 77 0.2736
  Monaco 377 3 0.3928
  Monaco 377 6 0.3928
  Monaco 377 4 0.5940
  Monaco 377 0.7425
  Mongolia 976 50 0.0170
  Mongolia 976 53 0.0155
  Mongolia 976 55 0.0155
  Mongolia 976 56 0.0155
  Mongolia 976 8 0.0170
  Mongolia 976 9 0.0170
  Mongolia 976 0.0208
  Montenegro 382 60 0.4408
  Montenegro 382 68 0.4408
  Montenegro 382 0.3928
  Montenegro 382 63 0.4574
  Montenegro 382 69 0.4574
  Montenegro 382 66 0.8809
  Montenegro 382 67 0.8809
  Montserrat 1664 0.2722
  Morocco 212 522 0.0178
  Morocco 212 523 0.0178
  Morocco 212 524 0.0178
  Morocco 212 528 0.0178
  Morocco 212 535 0.0178
  Morocco 212 536 0.0178
  Morocco 212 537 0.0178
  Morocco 212 539 0.0178
  Morocco 212 800 0.0178
  Morocco 212 801 0.0178
  Morocco 212 802 0.0178
  Morocco 212 808 0.0178
  Morocco 212 520 0.1955
  Morocco 212 521 0.1955
  Morocco 212 525 0.1955
  Morocco 212 529 0.1937
  Morocco 212 530 0.1955
  Morocco 212 531 0.1955
  Morocco 212 532 0.1955
  Morocco 212 538 0.1937
  Morocco 212 6921 0.8518
  Morocco 212 6922 0.8518
  Morocco 212 8920 0.8518
  Morocco 212 612 0.5947
  Morocco 212 614 0.5947
  Morocco 212 617 0.5947
  Morocco 212 619 0.5947
  Morocco 212 620 0.5947
  Morocco 212 621 0.5947
  Morocco 212 625 0.5947
  Morocco 212 631 0.5947
  Morocco 212 632 0.5947
  Morocco 212 644 0.5947
  Morocco 212 645 0.5947
  Morocco 212 649 0.5947
  Morocco 212 656 0.5947
  Morocco 212 657 0.5947
  Morocco 212 660 0.5947
  Morocco 212 663 0.5947
  Morocco 212 664 0.5947
  Morocco 212 665 0.5947
  Morocco 212 669 0.5947
  Morocco 212 674 0.5947
  Morocco 212 675 0.5947
  Morocco 212 679 0.5947
  Morocco 212 684 0.5947
  Morocco 212 688 0.5947
  Morocco 212 691 0.5947
  Morocco 212 693 0.5947
  Morocco 212 694 0.5947
  Morocco 212 770 0.5947
  Morocco 212 771 0.5947
  Morocco 212 777 0.5947
  Morocco 212 610 0.5947
  Morocco 212 611 0.5947
  Morocco 212 613 0.5947
  Morocco 212 615 0.5947
  Morocco 212 616 0.5947
  Morocco 212 618 0.5947
  Morocco 212 622 0.5947
  Morocco 212 623 0.5947
  Morocco 212 624 0.5947
  Morocco 212 628 0.5947
  Morocco 212 636 0.5947
  Morocco 212 637 0.5947
  Morocco 212 639 0.5947
  Morocco 212 641 0.5947
  Morocco 212 642 0.5947
  Morocco 212 643 0.5947
  Morocco 212 648 0.5947
  Morocco 212 650 0.5947
  Morocco 212 651 0.5947
  Morocco 212 652 0.5947
  Morocco 212 653 0.5947
  Morocco 212 654 0.5947
  Morocco 212 655 0.5947
  Morocco 212 658 0.5947
  Morocco 212 659 0.5947
  Morocco 212 661 0.5947
  Morocco 212 662 0.5947
  Morocco 212 666 0.5947
  Morocco 212 667 0.5947
  Morocco 212 668 0.5947
  Morocco 212 670 0.5947
  Morocco 212 671 0.5947
  Morocco 212 672 0.5947
  Morocco 212 673 0.5947
  Morocco 212 676 0.5947
  Morocco 212 677 0.5947
  Morocco 212 678 0.5947
  Morocco 212 682 0.5947
  Morocco 212 689 0.5947
  Morocco 212 696 0.5947
  Morocco 212 697 0.5947
  Morocco 212 761 0.5947
  Morocco 212 762 0.5947
  Morocco 212 766 0.5947
  Morocco 212 767 0.5947
  Morocco 212 1.3514
  Morocco 212 526 0.3416
  Morocco 212 527 0.3416
  Morocco 212 533 0.3416
  Morocco 212 534 0.3416
  Morocco 212 540 0.3416
  Morocco 212 546 0.3416
  Morocco 212 547 0.3416
  Morocco 212 550 0.3416
  Morocco 212 553 0.3416
  Morocco 212 6 0.5947
  Morocco 212 7 0.5947
  Mozambique 258 82 0.1228
  Mozambique 258 83 0.1228
  Mozambique 258 86 0.2141
  Mozambique 258 87 0.2141
  Mozambique 258 0.0567
  Mozambique 258 84 0.3121
  Mozambique 258 85 0.3121
  Myanmar 95 9 0.1729
  Myanmar 95 995 0.3147
  Myanmar 95 996 0.3147
  Myanmar 95 997 0.3147
  Myanmar 95 0.1729
  Myanmar 95 976 0.3147
  Myanmar 95 977 0.3147
  Myanmar 95 978 0.3147
  Myanmar 95 979 0.3147
  Malaysia 60 1132 0.0167
  Malaysia 60 1152 0.0167
  Malaysia 60 1154 0.0167
  Malaysia 60 1155 0.0167
  Malaysia 60 11245 0.0167
  Malaysia 60 11246 0.0167
  Malaysia 60 11247 0.0167
  Malaysia 60 11248 0.0167
  Malaysia 60 11249 0.0167
  Malaysia 60 11530 0.0167
  Malaysia 60 11535 0.0167
  Malaysia 60 11560 0.0167
  Malaysia 60 11561 0.0167
  Malaysia 60 11562 0.0167
  Malaysia 60 11563 0.0167
  Malaysia 60 11564 0.0167
  Malaysia 60 11565 0.0167
  Malaysia 60 11566 0.0167
  Malaysia 60 11575 0.0167
  Malaysia 60 11585 0.0167
  Malaysia 60 11595 0.0167
  Malaysia 60 14400 0.0425
  Malaysia 60 154851 0.0223
  Mali 223 5 0.4998
  Mauritius 230 528 0.1701

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z